– Å være bevisst på bærekraftsarbeidet er ikke lenger et konkurransefortrinn. Men innen relativt kort tid kan det tvert imot bli en konkurranseulempe ikke å forholde seg til det, forteller Kamilla Korsnes Rivera i Jefferson Wells. 

Bærekraftseksperten er klar på forankring i toppledelsen er avgjørende for å lykkes med arbeidet. Uten forankringen på plass er det vanskelig å få gjennomført endringer som gir effekt. 

– Det er helt sentralt at ledelsen er ombord. Det gir større mulighetsrom i beslutninger som tas, samtidig som det blir enklere å overbevise resten av organisasjonen om valg som gjøres i forlenging av strategien. 

Start i riktig ende

Straks toppledelsen er omforent om behovet for bærekraftstiltak, starter arbeidet med å involvere og engasjere resten av organisasjonen. Korsnes Rivera advarer mot å gjøre bærekraft til et prioritert område bare for en liten gruppe. 

– Det handler om å spre eierskapet på tvers av avdelinger og hierarki. Skal bærekraft gjennomsyre rutiner og drift, må de som faktisk gjør jobben i det enkelte forretningsområde også være påkoblet i tidlig fase. 

Videre anbefaler Korsnes Rivera å gjennomføre en vesentlighetsanalyse. Denne øvelsen blir et viktig grunnlag for retning og premiss for bærekraftsarbeidet. 

– Mange har lyst til å hoppe rett til rapportering. Målet med vesentlighetsanalysen er å få et korrekt og realistisk bilde over hvilke områder som bør prioriteres, og hvilke interessenter som må hensyntas. Det er fort gjort å bruke ressurser feil, dersom de allokeres basert på magefølelse heller enn en grundig analyse. 

Rapportering er ikke målet

I dag er børsnoterte selskap nødt til å rapportere på bærekraftsarbeid og fotavtrykk, og det er ventet at regelverket vil treffe langt flere selskap i fremtiden. Korsnes Rivera tror mange bedrifter prioriterer rapportering fremfor tiltak. 

– Rapportering er jo ikke målet, men snarere resultatet av arbeidet som er gjort. Vi råder alle våre kunder til å fokusere på tiltak og hva man faktisk skal gjøre, og så blir rapporteringen en fin anledning til å vise frem arbeidet som er gjort. 

Avslutningsvis mener bærekraftseksperten av selskaper må tørre å være nyansert i fremstillingen av nåsituasjonen i selskapet.  

– En del selskaper vil bare snakke om det positive. Vi råder våre kunder til å være transparente og snakke om både positive og negative elementene ved forretningsmodellen. Et nyansert bilde vil lønne seg på sikt, og gir samtidig konkrete mål for forbedring fra år til år. 

Ekspertens 5 tips til bærekraftsarbeidet:

  1. Sikre forankring i toppledelsen
  2. Involvere og engasjere hele organisasjonen
  3. Gjennomføre en detaljert vesentlighetsanalyse
  4. Huske at rapportering ikke er målet, men resultat av arbeidet
  5. Kommuniser et nyansert bilde av fotavtrykket

Kilde: Pressemelding. Foto: Istock.com og privat.