Hvis hyppige oppsigelser er kommet for å bli, er det på tide å finne de beste måtene å håndtere dem på. I sosiale mediers tidsalder bør man være bevisst på bedrifts- eller feilinformasjon som kan spres av en misfornøyd ansatt. Her er fem bærekraftige måter å håndtere en oppsigelse på.

Sørg for insentiver og lønnsmatching

Hvis en dyktig ansatt ønsker å si opp fordi hen vil tjene mer et annet sted, kom med mottilbud for å beholde vedkommende. Finn alle fordeler din virksomhet har, som ikke de andre har, og bruk det som motivasjonsfaktor.

Forsøk å beholde de ansatte ved å forutsi smertepunkter, og tilby insentiver for å motvirke disse fra starten av. Har dere for eksempel ansatte som må pendle? Tilby reisepenger. Er det noen som ønsker videreutdanning? Sørg for å legge til rette for dette.

Ha ukentlige møter for jevnlige tilbakemeldinger

Lytt til de ansatte slik at dere hele tiden ligger i forkant av oppsigelser – før de blir et problem. Ha ukentlige møter for å få tilbakemeldinger angående deres trivsel på arbeidsplassen. 

Ha fokus på åpenhet rundt alle viktige beslutninger. Sørg for at alle forstår hvordan og hvorfor det gjøres endringer i prosesser og prosedyrer, og ha regelmessige evalueringer av lønnen til de ansatte, slik at dere holder dere konkurransedyktige.

Godta oppsigelsen (i de fleste tilfeller)

Å akseptere oppsigelsen uten å forhandle eller forhøre er den mest profesjonelle veien å gå, med mindre det har oppstått en stor misforståelse. Noen ganger vil det å komme med mottilbud for å beholde den ulykkelige ansatte, forsinke det uunngåelige. Snakk heller med den ansatte på en rolig måte og forsøk å forstå.

Forhindre dårlig kritikk tidlig

Hvis du er bekymret for at en ansatt som sier opp, vil skade bedriften din offentlig, kan det være for sent å forhindre det. For å unngå at misfornøyde ansatte snakker dårlig om bedriften, sørg for rettferdighet og en «åpen dør» der medarbeiderne kan uttrykke bekymringer før de kommer til bristepunktet. Ha et exit-intervju for å få svar på om dere har problemområder, eller om de bare ønsker nye utfordringer. Gjennomgå med jevne mellomrom disse tilbakemeldingene, slik at dere kan fortsette å forbedre dere.

Fokuser på de andre ansatte

Folk sier ikke alltid opp bare fordi de er misfornøyde eller ønsker høyere lønn. Iblant ønsker de bare nye muligheter eller personlig vekst. Bedrifter som opprettholder en veldig flat organisasjonsstruktur, påvirkes ofte mest av turnover fordi man ikke er helt klar over egen rolle.

Gi ansatte muligheter til å utvikle seg og vokse. Det kan være mange andre i bedriften som er klare til å utvikle seg – de venter bare på din tid og oppmerksomhet og muligheter. Sikre at alle har støtte og verktøy for å fortsette å levere på kundenes forventninger, til tross for at andre sier opp.

Les også tem serien: Rekrutteringsveileder fra A -Å

Tekst: Cecilie Hammernes Foto: Istock.com  Kilde: Success.com