Etabler en nulltoleranse-policy

Altfor ofte tolererer arbeidsgivere giftige rockestjerners dårlige oppførsel til tross for gjentatte rapporter. Hvis en leder i bedriften din blir rapportert én gang, sjekk det ut. Coaching eller ekstra opplæring kan være en løsning hvis personen ikke forstår at handlingene deres skader andre. Men flere rapporter uten handling viser ansatte at dårlig oppførsel ikke får konsekvenser. Bedrifter må ta avgjørende grep og si opp folk som skaper giftige miljøer.

Se nøye på kulturen din

Kulturen til enhver virksomhet er formet av den oppførselen lederen er villig til å tolerere. Hva tolererer du? Ta en god titt på bedriftskulturen din, og gjør en undersøkelse der du prater med dine medarbeidere. Hvis du er ydmyk, nysgjerrig, empatisk og lyttende, vil du bli overrasket over hva du vil lære. Hva skjer når noen blir rapportert til HR? Det er opp til deg å sette tonen for hva slags kultur du ønsker å ha, og det er opp til deg når det går feil vei med kulturen.

Les også: Når ryggmargsrefleksen funker over hele fjøla, har du god kultur! - ledernytt.no

Etabler en bedre tilbakemeldingsprosess

Virksomheter må etablere bedre prosesser for å oppdage diskriminering på jobben. Å rapportere upassende oppførsel, enten det er rasisme eller seksuell trakassering, gjør at mange kvinner står overfor den skremmende oppgaven å måtte presentere påstander som er udokumenterte og vitner som er motvillige til å snakke. Å tilby anonyme rapporteringsmuligheter kan hjelpe ansatte til å føle seg trygge på at de ikke vil bli straffet for å si ifra. I tillegg kan det å tilby ekstern HR-støtte og veiledning være en emosjonell redning.

Les også: Feedback som booster karriere og prestasjoner - ledernytt.no

Få verdiene dine inn i alle aspekter av virksomheten

Inkludering og tilhørighet har blitt kjerneverdier for en rekke virksomheter de siste årene. Hvis de ansatte opplever at disse verdiene ikke stemmer overens med det de erfarer, kan de gode intensjonene i stedet skape mistillit. Sikre at kjerneverdiene du fremhever er integrert i alle aspekter av ansattes syklus, fra rekruttering og ansettelse til målsetting og så videre. Utfør undersøkelser for å finne ut om verdiene gir resonans.

Les også: Rekrutteringsveileder del 1

Hvis du ser noe, si noe

Hvordan kan ledere – spesielt mannlige ledere – være en del av løsningen? Det starter med mot. Ledere må forstå at tilskuereffekten er sterk. Når folk ser en giftig situasjon, tenker de at noen andre griper inn. Ofte er det en motvilje mot å engasjere seg, fordi (særlig menn) er engstelige for hva de skal gjøre. De blir fort usikre og trekker seg tilbake. Menn må være villige til å utfordre andre menn. Stå opp for en kvinnelig kollega som har blitt avbrutt i et møte for tredje gang, eller protester mot en trakasserende vits. Eller så blir resultatet at mange mennesker i det stille er enige om at det er problem, men ingen griper inn.

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org