Mange av oss ledere har en oppfatning om at vi må være litt annerledes enn vi normalt er, når vi trer inn i en lederstilling. For du ønsker jo å bli respektert, bli hørt, gjøre en god jobb, bli likt og skape resultater? Og har du muligens noen tanker om at du ikke vil få dette ved bare å være deg?

Hva betyr det «å være meg»? Dette kan være et forvirrende utsagn, hvis du ikke tidligere har utfordret deg selv gjennom personlig utvikling og selvinnsikt. For å «være meg» kan være så mangt, ikke sant ?

Det er derfor selvinnsikt og selvutvikling er gull verdt. Gjennom dette arbeidet lærer du mye om menneskepsykologi, hvorfor vi er og reagerer som vi gjør, og ikke minst lærer du så mye om deg selv og hvor universielle våre tanker, følelser og reaksjoner er hos oss mennesker. Gjennom dette vil du enklere kunne møte deg selv og andre i utfordrende situasjoner og ikke minst vil du bygge en mer naturlig relasjon til dine ansatte, som vil skape mer tillit, respekt, trygghet og stabilitet over tid.

En god realitetssjekk

Jeg selv og mange av mine klienter har tidligere begått denne feilen, hvor vi har trodd at vi må bli noen annen eller annerledes enn vi er. Vi har lest oss opp, studert og gjort research på hvilken lederstil som fungerer best. Aberet er at du kommer til et punkt hvor du mister motivasjonen og energien når du ikke oppnår ønskede resultater.
 

Du får kanskje tanker om at du ikke er en så god leder allikevel? At du ikke har nok kunnskap, eller at du ikke har det som skal til? Kanskje du også river deg selv litt i håret for alle «små ting» du må forholde deg til når det kommer til de ansatte, som du kjenner tar piffen ut av deg?

Det som til slutt slo meg da jeg kjente den demotiverende følelsen bre seg hos meg, var to ting :

  1. Hvilken leder respekterer jeg, hører jeg på, har tillit til og får meg til å ville utvikle meg?
  2. Hva er mine grunnleggende verdier som menneske?

Dette fikk meg til å reflektere litt dypere ;

  1. En leder som er selvbevisst, ærlig, åpen, reflektert, ydmyk og klar i valg og intensjoner. Og som tør å kommunisere dette!
  2. Mine grunnleggende verdier: ærlig, åpen, direkte og klar i det jeg kan. Å utforske og være nysgjerrig. Forståelse, respekt og lojalitet til meg selv og andre, som også innebærer å sette klare grenser.

Ved å gå igjennom disse punktene, innså jeg på dette tidspunktet at jeg ikke ledet i tråd med dette, eller meg selv. Hvorfor ikke ?

Jeg var redd jeg ikke var bra nok som jeg var. Og at hvis det å være meg ikke fungerte, ville det føles mer personlig å feile, enn hvis jeg fulgte en lederstil som «andre» hadde sagt var den riktige eller bedre. Da var det på mange måter enklere å legge det på noen eller noe utenfor meg selv. Det ble ikke mitt hele og fulle ansvar.

Dette handler om å beskytte meg. En forsvarsmekanisme, hvis det ble mye motgang eller mye klaging. Sannheten jeg til slutt måtte innse var at jeg hadde bygd opp dette ubehaget inne i meg, som til slutt også gjorde meg demotivert, frustrert og lei.

Øvelsen ovenfor vil gi deg en pekepinn på hva du vil trives med og motiveres av som leder over lengre tid. Det betyr ikke at du ikke møter motgang, men du vil oppleve motgangen mindre stressende og demotiverende, fordi du er mer i ditt rette element og står tryggere i deg selv. Verdiene du setter gjenspeiler hva du må være tro mot i forhold til deg selv, i medvind og motgang.

Opplever du ofte at du må være annerledes for å bli hørt og respektert som leder?

Et konkret eksempel

Følgende er et eksempel på hvordan dette er uheldig, og hvordan dette kan skape mer avstand mellom deg og dine ansatte på en negativ måte.

En av mine klienter hadde en overbevisning om at han måtte bli strengere for å få de ansatte til å få bedre rutiner og struktur i sine arbeidsoppgaver.

Dette førte til at han tok på seg en strengere maske, som ubevisst ble uttrykt ved at han skapte en mer emosjonell avstand til de ansatte. For det var for ham ubehagelig å sette grenser og si åpent og ærlig hva han egentlig mente i de gitte situasjonene. Det kom til et punkt hvor han innså at han måtte fortsette å minne dem på dette og at dette tok mer tid og energi, og fokuset hans ble mer rettet mot å få bekreftelse på at de gjorde som han sa, fremfor å ivareta sine egne arbeidsoppgaver og rutiner.

Han kunne begynne å kjenne på irritasjon ovenfor enkelte som ikke gjorde ting slik han ønsket. Han kjente på usikkerheten hos seg selv som leder, og at han ikke visste hvordan han kunne endre dette. Dette førte til mye tankespinn, og han ble mer og mer demotivert.

Vi nøstet oss ut av dette spindelvevet på denne måten:

  • Han anerkjente at denne måten å lede på, tok mer glede enn det gav. At han hadde mistet seg selv og hvem han egentlig er i denne rollen.
  • Han anerkjente at det å bli strengere, påvirket hans tenke- og væremåte generelt. Han ble mer alvorlig som person både på jobb og i privatlivet.
  • At han var konfliktsky i situasjoner hvor han måtte sette grenser og si hva han egentlig mente, da han var usikker og redd for de ansattes reaksjoner.
  • At kontrollbehovet og søken etter bekreftelser tok mer av hans oppmerksomhet og tid enn det han egentlig ønsket.

Ergo, han innså at han også trengte bedre rutiner og struktur i hva som er hans arbeidsoppgaver.
Hvorfor trodde han at han måtte bli annerledes ?

En frykt eller redsel for å bli avvist når vi viser vårt sanne jeg. For det vil føles mer personlig og ubehagelig, enn å bli avvist når vi tar på oss en maske. En forsvarsmekanisme, rett og slett.

Selvoppfyllende profeti

Illusjonen er slik: Det du frykter, er det du skaper i det samme øyeblikket.
I dette konkrete eksemplet var min klient innerst inne redd for å bli avvist som leder (hans personlige følelse)

Det han skapte ubevisst: en avvisning av seg selv, ved å ta på seg en maske og emosjonelt skape en avstand til seg selv, sine følelser og sannhet i dette.
En avvisning av sine ansatte av samme grunn, som også automatisk førte til en opplevelse av avvisningen fra de ansatte.
Dette handler kun om å få mer innsikt i deg selv som person, hvordan du og tankene dine fungerer, dine frykter, overbevisninger som ikke tjener deg lengre og som ubevisst holder deg tilbake i ett dårlig mønster. Dine verdier, dine grenser, hva som gir deg glede og flyt.

Dette handler om å lære hvordan du kan mestre og utvikle deg i situasjoner som krever mer av deg, enn å finne unnamanøvre for det ubehagelige. Leder du i tråd med deg selv, så skaper og oppnår du også en naturlig relasjon til dine ansatte.

Jo mer vi renser opp i dette, desto klarere og enklere blir hverdagen og de utfordringene som kommer. I tillegg blir du tryggere i ditt eget vesen, dine valg og refleksjoner. Er det ikke det du egentlig ønsker?      

Tekst : Kristine Øverby,  hun har mange års erfaring innen selvutvikling, med hovedfokus på tankesett og positiv psykologi.