Det er en utfordrende situasjon med tanke på organisering av arbeidet. Hjemmekontor har ført med seg mer individuelle løsninger og økte krav til ansatte, som ikke er lett å oppfylle. Men mange ledere forsøker å sjonglere det hele så godt de kan, slik at ansatte kan ha en fleksibel arbeidsplass.

Les også: Ansatte med hjemmekontor opplever større psykologisk stress enn de som bare jobber på arbeidsplassen sin - ledernytt.no

Nye utfordringer

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Chef, oppgir 36 prosent at de føler seg mer stresset nå enn de har vært de siste to årene. En fjerdedel sier at de er veldig stresset, og én av ti ledere forteller at de er på grensen til utbrenthet. Disse tallene er alarmerende både på individnivå og med tanke på relasjonen mellom leder og medarbeidere.

Mange medarbeidere har begynte å stille nye krav og revurderer livssituasjonen sin, noe som er et helt nytt problem. Det klassiske er at lederen skal sitte med alle svarene og løse alle utfordringer, men det er ikke spesielt bærekraftig å ha mange usikre ansatte og stressede ledere.

Les også: Stopp tidstyvene og reduser stress - ledernytt.no

Påvirker det relasjonelle

Chef-undersøkelsen viser i tillegg at ledere ikke har tid til å gjøre det de vil for å mestre stresset. Halvparten svarer at de ikke har tid til å trene så ofte som de skulle ønske. De har heller ikke tid til hjem og familie, og de har vanskelig for å være til stede og holde fokus.

Hvis du er stresset, kan du risikere at medarbeiderne går mot deg. At stress påvirker konsentrasjon og hukommelse, er ting de fleste er klar over, men vi undervurderer de relasjonelle faktorene. Stress utløser aggresjon og irritabilitet. Du mister følelsen av «vi», blir mindre tålmodig, dårligere til å lytte og du blir mindre empatisk. Derfor er det viktig å ta grep før det er for sent. Her er tips til hva du kan gjøre for å håndtere stresset bedre:

  • Snakk med din nærmeste leder. Vår åpen, snakk om utfordringene dine, fortell om både innholdet i og organiseringen av arbeidet.
  • Løs utfordringer i fellesskap – det skaper stress å måtte stå alene om alt.
  • Ta deg tid til både fysisk og mental trening, meditasjon og avspenningsøvelser.
  • Pust! Ta deg fem minutter, sett deg ned og ta noen dype inn- og utpust.

Les også: Når er stress bra for oss – og når bør varselsklokkene ringe? - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Illustrasjon: Istock.com  Kilde: chef.se