NYANSATT_450x338.jpg

1. Utnevn en ansvarlig. Som den nyansattes nærmeste sjef har du hovedansvaret for introduksjonen. Men det er også lurt å delegere innføringen av arbeidsoppgavene til en medarbeider. Da får medarbeideren en sjanse til å utvikle seg og trene på en ledende rolle, samtidig som den nyansatte får en fadder eller coach. Velg en medarbeider som husker hva slags problemer og spørsmål man støter på som nyansatt.

2. Legg opp en plan. Det tar tid å lære seg en ny arbeidskultur. For å bli kjent med alle de ulike fasene; budsjettprosessen, en ny forretningsplan, bør introduksjonsplanen strekke seg over lengre tid – kanskje et helt år. Det holder ikke med å hilse på nye kolleger og bli presentert for bedriften med noen flotte powerpoints. Vær spesielt nøye hvis det er den nyansattes første jobb – da har du et ekstra ansvar.

3. Legg det praktiske til rette. Hver eneste nyansatt skal føle seg velkommen, og da er det selvsagt at det er satt opp en arbeidsplass med de verktøyene som trengs i jobben; telefon, data, mailadresse og liknende. Dersom det finnes en HR-avdeling kan oppgaven gå til dem.

4. Gå gjennom alle systemer. Sett av rikelig med tid for en grundig gjennomgang av hvor du finner all den informasjonen en kan få bruk for, fra intranett til timelister.

5. Begynn i det små. Start introduksjonen i den gruppen eller avdelingen den nyansatte skal arbeide i. Deretter er det tid for en innføring i hele organisasjonen. Tilbake på avdelingen vil medarbeideren være bedre rustet for eget arbeid og intern kommunikasjon.

6. Lag en “heng deg på”-plan. Sørg for at den nyansatte deltar i andre medarbeideres arbeidsoppgaver, kundebesøk, interne og eksterne møter og andre relevante aktiviteter. På denne måten blir den nyansatte kjent med nye kontakter og situasjoner, og får en sterkere relasjon med de andre kollegene.

7. Still krav. Vi forventer oss at mennesker tar ansvar for sin egen opplæring, men dette er lettere sagt enn gjort. En ny medarbeider er nysgjerrig. Still derfor krav fra begynnelsen om at medarbeideren leser bedriftsplanen, årsregnskap og lignende, og kanskje til en viss grad tar visse kurs.

8. Gi tilbakemeldinger kontinuerlig. Sett deg ned sammen med den nyansatte for å høre hvordan det går, svare på eventuelle spørsmål og for å gi tilbakemeldinger. Ta heller korte møter ofte, enn lange møter sjelden.

9. Følg opp. Sørg for at den nye medarbeideren deltar og bidrar med kunnskapene sine. La medarbeideren fortelle hva han eller hun har lært seg, for eksempel etter de tre første månedene. Ta vare på konstruktive tanker, ideer og tips, og vær mottagelig for kritikk. En ny medarbeider har nye, friske øyne og kan ha mye å lære de som allerede har vært ansatt en stund.

10. Legg til rette. Etter seks til ni måneder begynner en ny medarbeider ofte å reflektere over om arbeidsoppgaver, bedriftskultur, forretningsidé og verdisett føles riktig. Spør om medarbeideren trives, om arbeidet og bedriften står til forventningene. Undersøk om ansettelsen ble som dere hadde tenkt – for begge sider. De medarbeiderne som opplever at de er i feil jobb slutter ofte i denne fasen.


Kilde: sjef.se