1. Start med å etablere noe dere er enige om

– Den beste måten å nå ut til folk på, er ved å finne felles grunnlag, sier Julia Dhar i sin TED-talk. Det er ingen tvil om at dama vet hva hun snakker om – Dhar er nemlig tre ganger verdensmester i debattering fra videregående i USA. I disse dager er hennes mål å hjelpe mennesker med å mestre det å diskutere produktivt. Med andre ord; ikke la følelsene ta overhånd.

– De aller beste til å diskutere starter diskusjonen med å finne noe alle parter kan være enige i, forteller Dhar fra scenen i sin TED-talk. Dette kan være alt fra retten til utdanning, likestilling mellom alle mennesker eller viktigheten av tryggere samfunn.

– Ved å gjøre dette inviterer de oss inn i det som psykologene refererer til som en «delt virkelighet». Og en delt virkelighet er motgiften til alternative fakta, sier hun.

Tenk etter – er du mer eller mindre åpen for å høre argumentene til motparten avhengig av ditt syn på vedkommende sine meninger? Starter dere diskusjonen med en felles forståelse av at dere faktisk har like synspunkter på grunnleggende ting, er det også lettere å åpne opp for muligheten om at motparten faktisk har noe relevant å komme med. Det er dermed ikke sagt at en felles forståelse for grunnleggende ting utgjør at det ikke er behov for diskusjon.

– Konflikten er der jo fortsatt, det er derfor det heter en «debatt». En delt virkelighet gir oss bare en plattform for å begynne å snakke om ting, sier Dhar.

diskutere.jpg

Bilde: Dhar er tre ganger verdensmester i debattering fra videregående i USA, hennes mål å hjelpe mennesker med å mestre det å diskutere produktivt.

2. Diskuter i samme rom

I disse høyteknologiske dager foregår mye av kommunikasjonen via email. Dette åpner opp for muligheten til å nå mange mennesker raskere, jobbe uavhengig av tidssoner og landegrenser og å holde en klar tråd på hva som er blitt sagt. Derfor er det kanskje ikke så rart at de aller fleste foretrekker denne måten å kommunisere på, fremfor å ta alle mindre møter enten på telefon eller face-to-face. Når det kommer til diskusjon derimot – bør du tenke etter en ekstra gang før du hiver deg på tastene. I følge Dhar er det nemlig en god ide.

– En av de viktigste tingene når det kommer til å debattere på en praktisk måte er å være fysisk til stede sammen med dem du skal debattere med.

Dhar refererer til en studie gjennomført av Professor Juliana Schroeder ved UC Berkeley i USA. Schroeder og hennes kollegaer fant ut at det å høre på noens stemme når de uttaler seg kontroversielt gjør dem mer menneskelig. Det vil altså være lettere å engasjere seg i det personen har å si.

– Derfor bør dere gå vekk fra skjermene og tastaturene deres, og heller ta diskusjonen face-to-face, sier hun.

LES OGSÅ: God kommunikasjon gjør endringene lettere.

3. Husk at meninger og identitet er to forskjellige ting

Diskusjoner og debatter kan bli opphetede, og du kjenner deg kanskje igjen i scenarioet der hjertet banker litt raskere når motparten kommer med argumenter som står stikk i strid med dine fundamentale prinsipper. Lysten til å fortelle han eller hun hvor idiotisk vedkommende sine synspunkter er kan lett ta overhånd, men det er også slik debatten går fra å være en produktiv diskusjon til å bli en personlig konflikt. I verste fall kan slike diskusjoner ødelegge relasjoner – både profesjonelt og privat. Du har med andre ord alt å hente fra vårt neste tips.

Etter å ha etablert et felles grunnlag, mener Dhar at en god debatt krever at du klarer å separere motpartens meninger fra deres identitet som menneske.

– I en formell debatt må emner være kontroversielle, sier hun. Dette kan for eksempel være at vi bør heve aldersgrensen for å kunne stemme ved stortingsvalg, eller senke aldersgrensen for å drikke alkohol. Da Dhar selv debatterte profesjonelt, fikk ikke debattantene muligheten til å velge hvilken side av temaet de skulle argumentere for – og dermed ga det heller ikke mening å angripe dem personlig. Det betyr derimot ikke at det er en enkel ting å gjøre.

– Vi tilbringer så mye tid med å avvise forslag fordi de for eksempel kommer fra feil politiske parti, hovedkvarteret eller en region i en bedrift vi ikke synes noe om, sier hun. Videre forteller hun at dersom du klarer å kun vurdere selve ideen, og ikke dømme på bakgrunn av personen eller gruppen som kom med den – da får du også best resultater.

LES OGSÅ: Slik unngår man misforståelser

Ideen bør komme først. Alltid.

Oppskriften på en produktiv diskusjon er altså å først etablere et felles grunnlag, passe på å være i samme fysiske rom og ikke angripe motparten på personlig plan. Følger du disse tre stegene vil du, ifølge Dhar, være godt rustet for å klare deg i de fleste diskusjoner. Disse prinsippene kan dessuten overføres til samarbeid i team og ideutvikling.

– Når jeg jobber med bedrifter og teams som prøver å komme opp med «den neste store ideen» eller løse et komplekst problem, begynner jeg alltid med å spørre alle i teamet om å levere inn sine ideer anonymt, forteller hun. For at bedrifter skal bli suksessfulle bør jo den beste ideen alltid vinne frem, men det er ikke alltid at menneskene involvert klarer å luke ut denne dersom alle vet hvem som kom med den. Dette bunner ut i forutsatte meninger om de rundt oss – som vi alle har som mennesker, enten vi ønsker å innrømme det eller ikke.

– En av årsakene til at det er vanskelig å diskutere produktivt er fordi vi blir personlig knyttet til ideene våre. Vi begynner å tro at vi «eier» dem, og at de eier oss, forteller Dhar. Videre mener hun at dersom du debatterer lenge nok, vil du klare å se argumenter fra begge sider av temaet. Du vil klare å sette seg selv inn i motpartens argumenter, og dermed åpne opp for ideer og tankesett du opprinnelig ikke trodde du hadde. Du åpner opp for muligheten at du kan ta feil. Og det er nettopp denne ydmykheten som vil hjelpe deg med å ta bedre beslutninger fremover.

LES OGSÅ: Slik tar du knekken på hersketeknikkene.

Tekst: Kristin Marie Skolem  Kilde: Ted.com