De som leter etter nye muligheter, vil finne nye muligheter. Her er tre smarte steg for å beholde medarbeiderne du allerede har:

Rekrutter dem på ny

  • Bruk tid på å forstå motivasjonene og ambisjonene deres. Identifiser hvilke muligheter som finnes i organisasjon for å hjelpe dem med å oppfylle de urealiserte drømmene hver enkelt har.
  • Få dem til å se den positive effekten de har på organisasjonen. Fortell dem hva du setter pris på – folk liker å vite at de gjør en forskjell.
  • Hold det vedlike. Du kan ikke bare ha en engangssamtale og tro at det holder.

 Les mer om rekruttering: Rekrutteringsveileder - ledernytt.no

Belønn dem

Se på hva som anerkjennes og belønnes i din organisasjon. Hvis du ser at det folket ditt og markedet forteller deg, ikke stemmer med organisasjonens virkelighet, kan det være på tide å utfordre status quo. Dette handler ikke bare om å betale folk mer – like viktig er hvordan du anerkjenner og verdsetter bidragene som medarbeiderne dine kommer med.

  • Tenk på organisasjonens DNA. Hvis de gamle måtene å gjøre ting på ikke lenger fungerer, finn ut hva som faktisk gjør det.
  • Vær villig til å gi slipp på fortiden.
  • Sørg for at organisasjonens kompensasjonsfilosofi er klar og forstått av alle. Ansvarlighet må være på plass slik at det ikke kuttes ned på de nåværende ansatte når nye folk ansettes.

Les også: Vi har et grunnleggende behov for å bli sett, hørt og verdsatt. - ledernytt.no 

 

Engasjer dem

Mange organisasjoner sliter i dag på grunn av mangelen på arbeidstakere, noe medarbeiderne dine får kjenne på når de tar på seg ekstravakter for å dekke opp ved for lite folk. Så vær modig og engasjer medarbeiderne til å hjelpe deg med å løse utfordringene.

  • Be om hjelp. Dette krever mot fordi det å innrømme at man ikke har alle svarene, er sårbart. Det krever styrke og selvtillit å erkjenne at resultatene blir bedre når flere ideer er inkludert.
  • Reduser bekymringer de møter på. Skap rom for dem til å delta, og informer om veien videre. Dette viser at du stoler på dem, og dermed føler de seg både mer verdsatt og tryggere.
  • Fokuser på ønsket resultat. Søk aktivt etter innsikt og synspunkter som kan bidra til å nå målene for organisasjonen. Vær spesielt åpen for innsikt og ideer som er annerledes enn dine egne.

Les også: Engasjement - Hva? Hvorfor? Hvordan? - ledernytt.no 

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org