Du unngår å gi kritikk

De aller fleste av oss, kanskje alle, vil på ett eller annet tidspunkt i karrieren levere arbeid som ikke holder høy nok kvalitet. Som leder er det din oppgave å gi tilbakemelding på dette. Du kan trygt ta utgangspunkt i at økt kvalitet er i alles interesse. Tilbakemeldingen må derfor være tilpasset både det som er levert og medarbeideren, slik at medarbeideren får en reell mulighet til å justere kvaliteten på arbeidet. Det å gi gode tilbakemeldinger er heldigvis noe alle kan trene seg opp i å bli gode i. Her har du noen tips:

1. Gi en så objektiv beskrivelse av situasjonen som du kan
2. Spill over til medarbeideren og ta en avsjekk – hva mener hun om det du nettopp fortalte? 
3. Dersom det er avvik mellom din og medarbeiderens beskrivelse må du avstemme beskrivelsene så godt det lar seg gjøre
4. Forklar hvilken endring og forbedring du ønsker å se
5. Bli enige om hvordan dere skal oppnå endringen

Du tar ikke tak i konfliktene

Konflikter på arbeidsplassen kan være et realt mareritt for de aller fleste ledere. Da kan det være en fattig trøst at konflikter og uenigheter på arbeidsplassen kan være nødvendig for å dyrke frem nye ideer. 

Din jobb som leder i konfliktsituasjoner er å forankre den på et faglig plan og skape rom for faglig uenighet. Trygg dyrking av konflikter forutsetter normer for opptreden. Dette vil blant annet være å lære medarbeidere og tape en meningsutveksling. Du må forankre at konflikter ikke alltid er et nullspill og kompromiss, men også noe som kan skape nye verdier. Argumentasjonen må være saklig og holdningen mellom partene bør være preget av nysgjerrighet fremfor stahet og aggresjon.

Du leder etter prinsippet «Leading by surprise»

Prinsippet om «leading by surprise» er ikke særlig utbredt i teorien, men i praksis kan vi finne flere eksempler på utmerket utøvelse av prinsippet. «Leading by surprise» kjennetegnes blant annet total overraskelse for den som blir utsatt for denne type ledelse. Det kan for eksempel være arbeidsoppgaver som ikke er tydeliggjort, ansvar som ikke er kommunisert eller overrumpling med ukjente rutiner. 

Det er relativt enkelt å unngå å dette. Involver medarbeiderne dine, sørg for at de har tilstrekkelig informasjon, tydeliggjør mål og ansvarsområder og vær en leder som backer opp.

Du har det for travelt 

Ledelse er, satt på spissen, å få folkene dine til å prestere best mulig i tråd med fastsatte mål. Du skal trimme organisasjonen din slik at målene nås i dag, og at dere er bedre i stand til å nå målene i morgen. 

Ledere har det ofte for travelt til dette. De er i en endeløs strøm av møter, kurs og seminarer. De haster av sted med iPaden under armen, pulsen i rød sone og e-postboksen full av ubesvarte spørsmål fra medarbeidere. 

Ta deg tid til å være leder. Hver dag. Få menneskene rundt deg til å blomstre. Gi dem rammer, retning og verktøyene de trenger for å nå målene. Det finnes ikke noe viktigere du kan bruke tiden din på.

Du spiser lunsj med de samme folkene hver dag

(Du har vel tid til å spise lunsj? Hvis ikke – se over!)

For å få nye impulser, ideer og tanker er det lurt å snakke med forskjellige mennesker. Ledergruppen møter du ofte nok og i andre settinger, så du trenger ikke å tilbringe enda mer tid sammen med dem.
Bruk heller lunsjen til å snakke med noen som du ikke omgås med til vanlig. Kanskje er det noen du ser opp til eller som har gjort noe du synes virker spennende? Bruk lunsjen til å bli kjent med dem, hvordan de tenker og hva de gjør for å lykkes. Kanskje har de også noen tips til deg?

Tekst: Sticos AS, selskapet er ledende på faglige oppslagsverk og holder personal- og regnskapsbransjen oppdatert på lover og regelverk. Våre løsninger brukes av ca. 10 000 kunder og 25 000 fagpersoner.