Hvis du er ansvarlig for orienteringen av nyansatte, da er du også bedriftens CEO av førsteinntrykk, samtidig som du er ansvarlig for at nyansatte trives fra begynnelsen av og får dem fort inn i arbeidsprosessen slik at de fort bli produktiv. Du representerer hele firmaet til hver eneste nyansatte, så din jobb er kritisk og ekstremt viktig. Organisasjonen har kun en sjanse til å gi et godt førsteinntrykk, og du har blitt utvalgt til å levere dette.

«Topp tre bekymringer for HR er:

 • 48 %  Nyansette og beholde ansatte.
 • 45 % Utvikle ledere og administrere kompetanseutvikling /kompetansegap.
 • 41 % Rekruttere og ansette de beste folkene.»

Onboarding nyansatte - Nyansatte, og hva så?

Personlig onboardingplan

Hvorfor skal man ta seg tid til å lage en personlig onboardingplan sammen med den nyansatte medarbeideren? Det er rett og slett utrolig effektfullt og det viser også bedriftens interesse og engasjement for den nyansattes suksess.

Når du utarbeider en personlig onboardingplan sammen med din nyansatte medarbeider, inviterer du til et emosjonelt engasjement, som vil resultere i at den nyansatte får god selvtillit og oppmuntring før de har begynt i sin nye jobb. Dette vil igjen hindre eller avdempe at den nyansatte får anledning til å angre på at han eller hun har sagt ja til sin nye jobb (new job remorse).

Inviter til onboardingmøte

Inviter den nyansatte til et møte for å utarbeide en personlig onboardingplan sammen, og gjør dette i god tid før den nyansatte begynner i sin nye jobb og så raskt som mulig etter aksept av jobbtilbud. I invitasjonen legger du med et grovutkast til en personlig onboardingplan og send dette sammen med eventuelt papirarbeid som må fylles ut av den nyansatte.

Onboarding - slik gir du nyansatte en god introduksjon

De 4 fasene av en personlig Onboarding plan:

1 Forarbeid – klargjør den nyansatte for suksess!

Gi nyansatte informasjon og mulighet til å tilegne seg kunnskaper og jobbe sammen med deg på et jevnbyrdig nivå, når dere møtes ansikt til ansikt

2 Lytt til kandidaten – vis at du setter pris på deres innspill!

Varm opp samspillet og skap et forsprang på potensielle viktige saker som må adresseres ved å la din nyansatte fortelle hva de tenker

3 Jobb sammen – hjelp begge å lære og vokse!

Fullfør den personlige onboardingplanen og modeller det forretningsmessige forholdet som du og din nyansatte skal ha når den nyansatte begynner å jobbe.

4 Overlevering av Onboarding plan – styrker din nyansattes sjanse for suksess!

La planen skissere hvem som gjør hva og fortell om dine forventinger til den nyansatte. Samtidig vil nyansatte ha eierskap til sin onboarding i bedriften.

«Du skal forberede dine nyansatte for suksess før du starter å rekruttere!»

Onboarding prosess - krav til sin nye arbeidsgiver

Onboarding av Leder

Det er for eksempel mange snubletråder for en nyansatt leder. Det er viktig at bedriften er oppmerksom på at selv om den nyansatte lederen var flink i sin forrige jobb, så er det ikke nødvendigvis slik at de automatisk gjør en god jobb i sin neste stilling. For at den nyansatte lederen i det hele tatt skal kunne gjøre en god jobb, er det viktig at bedriften anerkjenner at man som nyansatt leder er avhengig å få informasjon om hva som forventes av han/ henne som ny leder. Kommuniserer ikke bedriften med den nyansatte lederen, er det mange snubletråder, og disse kan unngås gjennom god introduksjon til lederrollen og gode veiledere. Derfor er det viktig for bedrifter å ha et strukturert onboardingprogram beregnet for nyansatte ledere.

Onboarding er en strategisk prosess designet for å:

 • Tiltrekke og engasjere nye medarbeidere
 • Bekrefte nyansattes avgjørelse om å skifte jobb var riktig
 • Få nyansatte fort inn i bedriftens kultur og sosiale liv
 • Trene nyansatte til å bidra på ønsket nivå så fort som mulig

 Sentral spørsmål for en god Onboardingprosess bør være:

 • Når skal en formell onboardingprosess starte?
 • Hva skal varigheten av Onboardingprogrammet være?
 • Hvilken rolle skal HR ha i prosessen?
 • Hvilken rolle skal nyansattes mentor/veileder ha i prosessen?
 • Hvilken rolle skal nyansattes medarbeidere ha i prosessen?

 Hva er målet med en god Onboardingprosess?

 • Forbedre turnoveren
 • Kortere tid til produktivitet
 • Produktivitetsnivået blir høyere
 • I stand til å møte nye talenters behov
 • Komme i konkurranseposisjon
 • Redusere rekrutteringskostnader
 • Redusere administrasjonskostnader
 • Hjelpe nyansatte å sikte mot bedriftens visjoner og mål
 • Hjelpe nyansatte med følelsen av at de passer perfekt inn i ny jobb

Tekst: Trine Landøy, onboardingekspert og gründer av Onboardingtips.no

KLIKK HER FOR Å ABONNERE!

FORSIDE_OK