Ordet kommer ifra det greske ”kritikos” – som betyr ” å kunne bedømme eller vurdere”. I boken ”Gi og ta kritikk på rett måte” sier forfatteren at målet for kritikk opprinnelig var å kommunisere, påvirke og motivere. Den som kritiserte, skulle vurdere både fordeler og ulemper ved gjenstanden, situasjonen eller personen – og bedømme i henhold til dette. En slik type kritikk hadde altså en positiv innfallsvinkel og hensikten var primært å tilføre andre en evaluerende informasjon, en mulighet til å se seg selv i en annens perspektiv, tilføre nye ressurser og ferdigheter og ikke minst øke toleransen for forskjellige meninger.

Jeg synes særlig dette siste poenget – det å tolerere - er noe som vi alle bør legge oss på sinnet. Jeg er enig med hans observasjoner om at dette ”konseptet” – over tid og av ulike årsaker - er blitt fordreid og at begrepet kritikk nå bare rommer den negative betoningen.

Hvordan kan vi så finne ut av – ja sågar tilbake til – kritikkens utømmelige kunnskapskilde?

LES OGSÅ: Kritikk og ros – ineffektive virkemidler for å skape motivasjon?

For meg handler det om å bli fortrolig med kritikkens vesen, og nærmest ønske den som en konstant følgesvenn. En som hele tiden er der, og som kan hjelpe deg til både å be om kritikk og ikke minst lære deg å håndtere kritikk. Særlig det å lære seg å ta imot og håndtere kritikk, tror jeg er mye av kjernen i hvordan vi mennesker skal komme oss ut av den dårlige spiralen de fleste er kommet inn i. Og som vi altså må komme ut av for å kunne komme oss videre.

Jeg tror det faktisk er slik, at dersom vi alle tok ansvar og ble bedre på å ta imot kritikk – så ville det gjøre det lettere å kunne gi kritikk. Mine erfaringer sier meg nemlig at de fleste har kritikken og dens innhold klart for seg, men de er usikker på hvordan de skal formidle den – slik at den andre vil ta den imot og ikke minst inn. En er usikker og redd for å såre eller vekke til live andre følelser hos den en gir kritikk – og velger ofte å la være å komme kritikkens hjelpende hånd. Ergo blir det viktig for mottager å jobbe med - og i - det jeg kaller den bokstavlig talt kritiske ”mottaksfasen”.

LES OGSÅ: Hvordan bruke kritikk til din fordel

La oss ta begrepet «konstruktiv kritikk» – hva betyr det egentlig? De fleste sier noe slikt som: ”Jeg kan ta kritikk, bare den er konstruktiv”. Eehhhhh…ja vel ? Jeg synes det mest konstruktive her er at den som gir meg kritikk faktisk gjør det – eller rettere sagt er så glad i meg, trygg på seg selv og vår relasjon, at han eller hun tør å gjøre det.

Det kritiske blir hvordan du tar imot denne gaven og selv gjør det til noe konstruktivt. For det er må tross alt ”bare” en annens mening og vurdering – der du selvsagt har den suverene rett til å både overse eller være uenig i kritikken. For å kunne gjøre det bør du ha gjort mest mulig for å forstå kritikken. Å forstå betyr ikke at du er enig!

LES OGSÅ: Troverdige ledere kritiserer ikke, klager ikke og dømmer ikke.

Problemet blir selvsagt, at dersom du hele tiden overser eller er uenig i kritikkens budskap(er), vil den andre parten forholde seg til at du ikke vil retenke, revurdere, reorganisere, revidere, reversere ……osv. Det igjen vil gjøre at folk slutter å gi deg kritikk og du mister mer og mer tilgangen og muligheten til å forstå deg selv i møte med andre - og hva som eventuelt bør gjøres for at dere sammen kan trives eller jobbe bedre og ikke minst mer effektivt sammen. Slike kritikkvegrende huleboere vil fort bli isolerte skapninger som de fleste vil unngå og gjerne snakke bak ryggen om. Dialogen blir erstattet med omologen.

Ergo: begynn å jobb med ditt eget forhold til kritikk, be om kritikk og start oppbyggingen av ditt indre repertoar for hvordan du kan klare å ta imot og ikke minst bruke kritikkens informasjonskilde. Selv om den ble fremført på en nærmest brutal måte og ikledd både sinne, frustrasjon og irritasjon.

Se gjennom og forbi dette ytre emosjonelle laget, og fang heller opp kjernen i budskapet. Fokuser på innholdet og ikke formen. Klarer du det, ville du virkelig gitt deg selv et vidunderlig utgangspunkt for å bli et klokere menneske – uansett hvilken rolle eller situasjon du er (havnet) i.

LES OGSÅ: Slik takler bedriften kritikk i sosiale medier

Et ordtak av ukjent opprinnelse sier at:

Det triste med de fleste av oss er at vi heller vil bli ødelagt av ros en reddet av kritikk

Tekst: Frode Dale, forfatter og ledelsesrådgiver.

Frode Dale_450x233.jpg