Når kjerneverdier blir stående uendret for lenge, blir de foreldet. Siden markedet utvikler seg og bedriften din utvikler seg, så bør også verdiene dine utvikle seg. Her er prosessen du kan gå gjennom for å oppdatere verdiene til bedriften din.

1. Still utforskende spørsmål

  • Hva gjør vi? Hvilket produkt eller tjeneste tilbyr du, og hvilken innvirkning har dette på kundenes liv?
  • Hvorfor skal folk ville bli med oss? Hva er din misjon? Hva er din kultur? Hvilke vekstmuligheter kan dere tilby?
  • Hva kjennetegner vellykkede teammedlemmer? Hvilke egenskaper har de som har utviklet seg mest i selskapet ditt?

Les også: Teamledelse - ledernytt.no 

2. Del lederteam i grupper – en for hver verdi

Jobb med å perfeksjonere hver enkelt verdi. La hver gruppe ha et mål om å vurdere den eksisterende ordlyden i verdien og gjøre justeringer etter behov.

3. Revider verdienes underpunkter

Det er ikke sikkert at selve verdiene i seg selv må endres, men man kan endre underpunktene –  imperative setninger som gjør verdier til handlingsuttalelser. For eksempel hvis verdien din er «Hver dag er en ny dag», og et av underpunktene er «Tilnærm deg nye situasjoner med et positivt tankesett», så kan man heller endre underpunktet til «Vær tilpasningsdyktig og motstandsdyktig». «Tilpasningsevne» og «motstandskraft» er mer presise uttrykk for å behandle hver dag som en ny dag.

Les også: Ekstraordinære ledere bygger motstandskraft - ledernytt.no

4. Presenter det reviderte verdioppsettet

Når verdioppsettet er ferdig revidert, presenter det for for alle i selskapet. De oppdaterte verdiene vil komme godt med ved:

  • Ansettelser. Kjerneverdier gir deg en liste over kriterier når du ansetter nye mennesker som skal være med og forme kulturen på arbeidsplassen.
  • Daglig drift og ledelse. Jo tydeligere du får frem verdiene dine, jo mer vil andre ledere og teammedlemmer ha dem med i tankene sine når de jobber.

Det kan ta tid å sette seg inn i reviderte verdier, så ikke vær redd hvis du ikke ser umiddelbare resultater. Det er heller ikke meningen. Det skal være en gradvis tilpasning som leder deg til ditt langsiktige mål mer effektivt.

Les også: Bedre resultater med verdibasert ledelse - ledernytt.no

Tekst: Redaksjonen - LederNytt  Foto: Istock.com  Kilde: Inc.com