Du som leder trenger å planlegge for de neste stegene i din karriere og utvikling med tanke på hvordan virkeligheten ser ut idag og de muligheter som finnes for tilpasning. 

En karriereplan skal inneholde tydelige identifiserte langsiktige og kortsiktige mål.  En del av planleggingen skal kunne justeres og tilpasses underveis mot målet.

Her får du tre tips på hva din karriereplan bør inneholde. 

1. Din personlige utvikling

Det store spørsmålet er, hva vil du med ditt profesjonelle og private liv. Identifiser hva som gir deg energi, inspirasjon og engasjement.

2. Utvikling av din yrkesrolle

Identifiser din kjernekompetanse i din rolle som leder, hva er du god på? Hvordan skal du utvikle din rolle som leder og din lederkompetanse?

3. Tilgjengelighet

Hvordan skal du gjøre deg tilgjengelig? Hvilket nettverk og kontakter er viktige for din karriere?

Et område som har stort behov for å utvikles hos ledere er innovativ tankegang. Når det er forandring på gang har vi en tendens til å bli proteksjonistiske i hverdagen. Det har en direkte negativ effekt på produktiviteten med tanke på de tidene vi er på vei mot. Det er på tide å slippe frem kreativiteten i lederskapet. Vær nysgjerrig på hva som finnes bak neste hjørnet og være ansvarlig for endringen.  Ellers vil forandringene lede deg.

Kilde: sjef.se