Når du skal finne ut hva som er best å satse på for din bedrift og dine kunder i tiden som kommer, er det mange måter å søke informasjon på. Vi har spurt Kristina Finne hvor hun henter sin kunnskap når hun spår forbrukertrendene i dagens samfunn.

- Jeg har vært i en heldig posisjon til å sanke innsikt gjennom de ulike stillingene jeg har hatt opp igjennom tiden. Jeg har jobbet internasjonalt i over 20 år, enten med store internasjonale merkevarer og merkevareeiere, eller også de siste fire årene i et internasjonalt reklamenettverk. I sum har dette gitt meg tilgang på enorme mengder innsikt i forhold til trendskifter og forbruker. Videre abonnerer jeg på ulike artikler, kjøper større trendrapporter, samt at jeg ofte setter opp undersøkelser selv via store aktører for å samle den innsikten som ikke foreligger hos oppdragsgiver.

Krystallkula spår mer teknologi

Finne tilpasser alltid sine råd etter hvem som spør, men påpeker at noen forbrukertendenser er tydelige på generelt grunnlag også.

-Mulighetene som ligger i ny teknologi representerer nok det største skiftet akkurat nå. Hvordan denne kan addere og kreere helt nye forretningsområder, men også gi nye muligheter i eksisterende selskaper og ovenfor eksisterende produkter. Det å ansette digitale talenter som ser utviklingsmuligheter, og nye forretningsmuligheter i det digitale landskapet, vil jeg mene er en god investering nå.

Teknologien bør altså på ingen måte undervurderes, og endringene Finne beskriver påvirker mer enn bare produktene.

-Teknologien åpner også for en ny type ledelse og kommunikasjon. Oppmerksomhet er den nye valutaen, og et engasjement rundt selskapet eller produktet ditt kan ikke kontrolleres. Det vil handle om å tørre å gi fra seg kontrollen, og ikke forsøke å begrense dialogen, men tvert i mot legge til rette for den. Folk vil ha åpne, transparente, ekte og ærlige selskaper og produkter.

Finne tror etikken spiller en mer sentral rolle enn noen gang.

-I dag vil jeg mene at det å gå opp etikken gjennom hele produktets verdikjede, muligens også befeste et verdifundament, og være tro mot de definerte verdier, er viktig. Fra at etikk har vært en differensiator, er det nå å regne som hygienefaktorer som må være på plass. En bevisst og opplyst konsument forventer dette, og det er nettopp her det eventuelle negative engasjementet blant kunder kan ta fatt.

Hør på kunden!

For å lese kortene riktig, og heve standarden på dine tilbud, bør du begynne med dem som du er mest avhengig av for å få virksomheten til å gå rundt, kundene.

-Mye av svaret ligger hos eksisterende kunder, så det å stille de spørsmål og oppfordre til dialog tror jeg er et viktig første steg. Dette vil kunne danne et grunnlag for videre viktige veivalg. Ut i fra dette kan du legge en strategi for produktutvikling og sortiment. Om det er på tide å gå opp posisjoneringen til selskapet, så still deg selv spørsmålene: hvem skal vi være i forhold til våre konkurrenter, og hvordan skal vi innholdsfylle denne posisjonen? I et marked med høy innovasjonstakt, bør denne type prosess være en mer eller mulig kontinuerlig prosess, hvor forretningsutviklingen stemmer av mot markedet med jevne mellomrom.

Produktene må altså henge med i utviklingen, og etter at du har snakket med kundene, vil du kanskje se hva du kan gjøre for å ta det du tilbyr til et nytt nivå og til en ny tid.

Få alle med på reisen

Nå har du lyttet til kundene, og du har videreutviklet produktene. For å fortsatt holde utviklingen i gang, er du avhengig av at kollegene dine er like entusiastiske for fremtiden som deg selv. Finne understreker viktigheten av at alle jobber mot et felles mål.

-Jeg har selv god erfaring med å utøve begeistringsledelse. En skal ikke underkjenne betydningen av å tegne et tydelig målbilde av hvor bedriften skal. Det å være tydelig på retning, samt etablere en felles visjon som alle tror på, og som gjør at ansatte har lyst til å bidra for å nå målet, er avgjørende. I store internasjonale konsern kan man som leder bli litt kneblet i forhold til denne strategien. Jeg har prøvd begge deler, og opplever nå med lokale eiere å ha betydelig mer handlingsrom i forhold til retning, og det er forløsende.

Når alle er enige om hvor dere vil, har Finne tro på å plassere folket på de rette stedene, og la dem tråkke opp stien selv så langt det lar seg gjøre.

-For meg handler det om å gi tillitt og stor grad av frihet, samt fokusere på mestring hos den enkelte på veien til målet. Jeg leter etter folks styrker, for å sikre at alle de ansatte gjør mest mulig av det de er gode på. Det å føle på mestring virker forsterkende og motiverende, i motsetning til om du har mange ansatte som gjør mye av ting de enten ikke får til eller ikke liker.     

Tips til din bedrifts tidsreise:

  • Vær til stede der kunden er – være forberedt på dialog og engasjement du ikke kan kontrollere
  • Forfatt et verdidokument, og vær tro mot det gjennom hele verdikjeden             
  • Spør dagens kunder - hva de er fornøyd med og hva de savner?
  • Spør deg selv – hvem vil vi være i dette markedet?
  • Lag en tydelig felles visjon
  • Finn dine ansattes sterke sider, og slipp dem fri

Om Kristina Finne, hun har bakgrunn innen innovasjon, strategisk forretningsutvikling, markedskommunikasjon og ledelse. Før hun begynte som CEO for Kolonihagen Gruppen, ledet hun Leo Burnett i Norden, et reklamebyrå eid av verdens tredje største kommunikasjonsgruppering, Publicis Group. Hun har over 16 års erfaring fra store merkevare- og salgsaktører, og har alltid jobbet med å kartlegge forbrukerinnsikt og trender. Hun har en bachelorgrad i marketing og kommunikasjon, og hun er NLP- utdannet. I tillegg til arbeidet med Kolonihagen, tilbyr hun foredrag om forbruketrender til næringslivet.

Tekst: Anja Heimland Løkling