En tidligere undersøkelse fra 2017 viser at i mer enn 90 land er nesten 40 prosent av ledere «svake» når det gjelder å engasjere de ansatte i bedriftenes mål, i en rekke programmer. Digital endring er «risky business» av flere årsaker; flere av dem er bransje- og bedriftsavhengig.

Disrupsjon er når noe forstyrres og endres radikalt. Ordet brukes nå ofte ved endring av måten man driver forretningsvirksomhet på:

- Et eksempel er slik Airbnb er en utfordrer til hotellbransjen, hvordan Facebook utfordrer for mediehusene og hvordan Uber utfordrer taxinæringen, forteller Tonje Elisabeth Aarøe.

Hun holder foredrag og kurs med fokus på det å skape engasjerende bedriftskulturer. Hun har i over femten over arbeidet som rådgiver i selskaper som Microsoft og Google, med fokus på forbedring av resultater og strategi for transformasjon. Tonje Elisabeth har i 2016 blant annet holdt foredrag på Durham Universitet i England, som er rangert som det 

Revolusjonen av teknologisk disrupsjon

- Den revolusjonen av teknologisk disrupsjon vi er inne i og som drives fremover av det beste og siste innen digital teknologi, vil fortsette å samle milliarder av mennesker og til slutt vil det forbinde flere titalls milliarder apparater, roboter, maskiner og energinett, digitale datanoder og mye mer, forteller Aarøe.

En av fallgruvene når en bedrift står ovenfor en større transformasjon er det å ikke fokusere på transparent kommunikasjon helt fra starten av:

- Mennesker er alle redde for endringer, uansett tittel og bakgrunn. Om det ikke er tilstrekkelig med informasjon allerede første dag, kan ryktene begynne å gå internt i kaffepausene, forteller hun.

- Dette kan føre til usikkerhet som igjen kan føre til motarbeidelse av endringen eller at de ansatte bedriften virkelig trenger, ønsker å slutte, legger hun til.

digital ledelse.jpg

Digital endring

- Med digital endring menes tilpasningen og endringsprosessen en bedrift gjennomgår for å dra nytte av teknologisk utvikling. Nesten 40 prosent av respondentene i en fersk undersøkelse utført av MIT Staan Management Review og Capgemini Consulting sa at digital endring er et fast innslag på sin konsernsjefs agenda. 63 prosent sa at hastigheten i den digitale endringen i deres organisasjon var for treg, sier Aarøe.

I 2015 skapte lave nivåer av digital adopsjon overskrifter. Dette ved at nesten 9 av 10 av lederne i undersøkelsen sier det er et pressende problem de fortsatt trenger å ta opp, og hvor mindre enn 10 prosent av dem faktisk har bekreftet at de hadde en strategisk plan for digital endring på plass.

- Med dagens tilpasningshastigheter forventer den teknologiske giganten Cisco at ved slutten av dette tiåret vil tre av fire selskaper være full-digitalisert, forteller Aarøe.

School of Business ved Washington University anslår at 40 prosent av dagens Fortune 500-selskaper på S&P 500-indeksen ikke lenger vil eksistere om ti år:

- De vil ha blitt ofre for digitale utfordrere som starter opp og vokser med full hastighet i dag.

Synliggjøre viktigheten av endringen

- En feil mange gjør er å ikke synliggjøre hvorfor det er viktig for selskapet å gjennomføre den aktuelle endringen. Verdien for hver enkelt og for selskapet må tydeliggjøres, forklarer Aarøe.

Tenk «WIIFM»: «what’s in it for me?»:

- Det er det første man ofte tenker I endringsprosesser, og ledere trenger å tydeliggjøre hva endringen vil føre med seg av positive konsekvenser for hver enkelt ansatt.

Det er altså svært viktig at du som leder fokusere på og engasjerer dine medarbeidere og ansatte;

- For at en digital endring skal kunne bli en suksess, må ledere fokusere på og engasjere det som er høyst udigitalt; nemlig menneskene i bedriften, sier Aarøe.

Forskning viser ifølge Aarøe at engasjerte medarbeidere gir en 6 prosent høyere nettoprofitt og fem ganger så høy aksjeavkastning over en periode på 5 år.

Forstå at teknologi kan fungere til din fordel

- Selskaper som forstår at teknologi kan fungere til sin fordel, har lært å bringe digital transformasjon til alt de gjør. Dette hjelper dem virkelig til å skille seg fra de som bare prøver seg på digitale tjenester, forteller Aarøe.

I følge Economist Intelligence Unit har 19 prosent av «digirati»-bedriftene - altså selskaper som forstår verdien av digital transformasjon - radikalt endret sin forretningsmodell for å gripe mulighetene digitalisering gir.

- De holder på å bli kraftige markedsaktører og de blir sett på som mer innovative og ettertraktede, sier Aarøe.

Forskning fra Capgemini og MIT Sloan fant ut at digirati-bedriftene er statistisk signifikant mer lønnsomme enn sine konkurrenter - i gjennomsnitt hele 26 prosent mer lønnsomt.

- Markedene belønnet dem også med verdivurderinger som er 12 prosent høyere, legger Aarøe til.

Bedrifter som lykkes i å gå gjennom transformasjon, er de som er i stand til 3 ting:

  1. Stadig fornye seg selv og engasjere sine mennesker gjennom de 5 områdene vi ser ledende og innovative selskaper gjør bra; mening, deling, samskapning, trivsel og ledere med emosjonell innsikt.
  2. Holde ledere og medarbeidere sultne, leke og relevante.
  3. Lage en svært attraktiv kultur som appellerer til - og beholder - de unge, som bedriften trenger for å holde seg kreativ og nyskapende.

Tekst: Lizbeth Osnes.