Sykefraværet i norsk arbeidsliv fortsetter å ligge på et høyt nivå både historisk og globalt. Tall fra SSB viser at sykefraværet i Norge lå på 6,8 prosent i 2022. Det tilsvarer så mye som 39,2 millioner tapte årsverk gjennom året.

Sykefravær koster næringslivet og samfunnet dyrt, og det er en krevende situasjon for både arbeidsgivere og arbeidstakere å stå i. Årsakene bak sykefravær vet vi kan være mange og kompliserte. Men det er ikke alle forklaringene bak som det snakkes like mye om.

Les også: Sykefravær og årsaker - ledernytt.no

Blant disse er følelsen av engasjement, mestring og en meningsfylt arbeidshverdag. Eller snarere mangelen på dette

Vi vet at mangel på mestring, mening og det å bli sett fører til stress og negativitet på jobben. Resultatet kan bli både korttids- og langtidsfravær. Vi vet også at arbeidsplassen er en viktig arena for selvrealisering og sosial kontakt. Arbeidstakere må gis muligheter til å levere på høye, men realistiske forventninger, og slik oppleve mestring. Ledere kan og bør derfor stille krav, men ikke uten at de samtidig tilbyr støtte og oppfølging.

Og så er det følelsen av engasjement for arbeidsplassen. En undersøkelse fra Gallup viser at kun 17 prosent av ansatte i Norge føler seg engasjerte på jobb. Den sammen undersøkelsen påpeker også at de som føler seg engasjerte har 21 prosent lavere sannsynlighet til å bli sykemeldt. Med mestring og mening kommer også økt engasjement – og motsatt.

Lykkes man med det, er listen lang over positive konsekvenser. Økt engasjement drar med seg nyskaping, kundefokus og endringsvilje, i tillegg til økt kvalitet og produktivitet. Og lavere sykefravær.

Les også: Glade medarbeidere er ikke nødvendigvis produktive - ledernytt.no

Å jobbe aktivt for å engasjere medarbeidere kan derfor være en god metode til å senke sykefraværsprosenten.

Så hvordan kan vi få ned sykefraværsprosenten gjennom mestring, mening og engasjement på arbeidsplassen?

Det er viktig med tett og jevn kommunikasjon mellom ledere og ansatte – og kollegaer imellom! Gi hverandre tilbakemeldinger, uansett om det er sideveis, oppover eller nedover i organisasjonen. Det gjør at folk føler seg sett – det er gull verdt for trivsel og produktivitet. En undersøkelse fra HR Norge viser nemlig at det er en direkte sammenheng mellom tilbakemeldingskulturen på arbeidsplassen og redusert sykefravær. 

Les også: Slik lager du en god kultur for tilbakemeldinger på arbeidsplassen - ledernytt.no

Organisasjoner som oppfordrer til ærlig tilbakemelding fra de ansatte, har vist en nedgang på opptil 27 prosent i sykefraværet.

Tallene lyver ikke. Om vi kan ta små grep for å øke engasjement og mestring på jobben, og sørge for å se og gi tilbakemeldinger til hverandre, senker vi sykefraværsprosenten.

Ja, det er lønnsomt for næringslivet. Men enda viktigere er det at det vil hjelpe folk tilbake i jobb – og øke trivselen deres på arbeidsplassen.

Tekst: Pierre Lindmark, administrerende direktør i Winningtemp. Foto: privat og Istock.com