Bedrifter kommer til å endre karakter. Måten vi organiserer oss transformeres. Effektivitet kommer til å bli målt i en helt ny skala. Medarbeidere kan bruke tiden sin langt mer fornuftig uten å måtte gjøre repeterende oppgaver. Bransjer endrer seg.

Ta for eksempel markedsførere, som allerede bruker AI til å identifisere målgruppesegmenter og automatisk generere landingssider, e-poster og skjemaer som passer målgruppen. Over hos salgsavdelingen genererer AI kundemailer, skriver tilbud og planlegger og forbereder møter. På kundeservice skapes skreddersydde, personlige svar slik at servicemedarbeideren kan gi kunden både raskere og mer nøyaktige svar – alt basert på erfaring som AI tilegner seg dag for dag.

Så ja, generativ AI vil forandre måten vi jobber på. Faktisk viser en fersk undersøkelse blant mer enn 500 ledere i IT-bransjen at to av tre ønsker å satse på generativ AI det kommende halvannet året, mens en tredjedel av disse mener dette vil være virksomhetens topprioritet.

Midt i en eksplosiv vekst har vi imidlertid ikke snakket nok om risikoen som følger med utstrakt bruk av generativ AI i næringslivet

Bedrifter trenger et tydelig definert rammeverk for hvordan vi bruker generativ AI på en ansvarlig måte, som ivaretar for eksempel etikk og personvern. Et godt sted å begynne vil være å reflektere over følgende fem punkter for trygg og ansvarlig bruk av generativ, kunstig intelligens.

Nøyaktighet og pålitelighet:
Data er drivstoff for AI. Men dersom dataene ikke er pålitelige, er kunstig intelligens verdiløs. Derfor bør kildebruken være transparent og at AI-modellene forklare hvordan de kom frem til svarene sine. I tillegg må vi koble på menneskelige vurderinger der det er hensiktsmessig i stedet for å stole helt på automatisering. For det kan vi ikke – ennå.
 
Sikkerhet:
Kontinuerlige vurderinger av unøyaktige data, skjevheter og et kritisk blikk på informasjonen vil redusere sjansen for at AI produserer unøyaktige resultater. Er det trygge data vi opererer med her? Håndterer modellen vår personopplysninger slik den bør?
Ærlighet:
Reflekter over hvor AI-tjenesten innhenter dataene sine fra, og sørg for at du har samtykke til å bruke kundedataene derfra. Vi har også et ansvar å opplyse publikum om når AI-modeller opererer på egen hånd, for eksempel når du snakker med en chatbot som hjelper deg gjennom nettbanken din.
 
Støtteapparat:
I videreutviklingen av AI må målet være at den fungerer som et støtteapparat og ikke en erstatter for mennesker. Sørg for å alltid ha mennesker tett på utviklingen av AI-teknologier. Alt av autonome systemer og teknologier trenger menneskelige vurderinger og tilsyn før de slippes løs. Ellers mister vi fort tilliten til teknologien.
 
Bærekraft:
Ansvarlig AI betyr også bærekraftig AI. Jo større modellen og tjenesten er, jo mer energi og vann trengs for å drive datasentrene som driver dem. Etter hvert som vi jobber med å lage mer og mer nøyaktige modeller, bør vi utvikle modeller i riktig størrelse der det er mulig å redusere vårt karbonfotavtrykk og vannbruk.

Mange utfordringer ligger foran oss, ikke minst når det kommer til lovgivningen. Jeg tror på en tilnærming til disse utfordringene på tvers av offentlig og privat sektor, og at vi deler på de teknologiske fremskrittene vi kan.

Lykkes vi med det, kan vi klare å frigjøre det enorme potensialet i AI vi så vidt har begynt å se konturene av.

Uten at det går på bekostning av kvalitet, nøyaktighet, etikk og personvern.

Les også: Kunstig intelligens som verktøy og støtte for ledere - ledernytt.no

Tekst: Christen Seeberg, country manager Salesforece.