Når du ønsker at bedriften din skal vokse, legger du til kunder og teammedlemmer samtidig som kostnadene øker, noe som ikke er spesielt bærekraftig. Du vil da sitte igjen med ansatte og ressurser, men ingen jobb eller inntekter til å holde på dem.

Når du skalerer virksomheten din, legger du til ressurser og teammedlemmer etter hvert som inntektene vokser, men langsommere enn kundeveksten. Dermed skaleres virksomheten på en håndterbar måte, slik at marginene øker over tid. 

11 tips når du skalerer virksomheten

Skalering av en virksomhet betyr å utnytte en vekstperiode (tre til fire år) for å få på plass systemer og prosedyrer, kjerneverdier, bedriftskultur, merkeidentitet, kundeopplevelse og forretningsmodell. Her er det viktigste du må huske på:

1. Kjenn din hensikt

For å få lojale kunder, må du ha lojale ansatte. Glade ansatte sprer det gode budskap. Ansatte er lojale når deres formål og verdier stemmer overens med selskapets. Vit ditt «hvorfor», og kommuniser det til teamet.

2. Utvikle et forretningskart

Et forretningskart utfordrer deg til å se på hvor du kom fra (hvorfor kom du inn i denne virksomheten?), definere formålet med å starte den, og se fremover: Hva er det neste for bedriften, og hvor skal dere ideelt sett? Disse målene vil være en nyttig referanse i tøffe tider.

3. Perfeksjoner produktet eller tjenesten

De første årene må du lytte til tilbakemeldinger, adressere problemer og forbedre tilbudene dine. Når du lager et produkt eller en tjeneste av beste kvalitet, vil mange vekstproblemer løse seg selv. Å adressere problemer ved første iterasjon, vil gi deg en dypere forståelse av hva du og kundene dine ønsker og trenger at produktet eller tjenesten skal være.

4. Lag gjennomtenkte prosesser

Når du perfeksjonerer prosesser, må du huske at systemer og prosesser som fungerte i bedriftens tidlige stadier, kanskje ikke fungerer i større skala. Etabler et rammeverk for hva som fungerte de første årene. Når bedriften vokser, kan du alltid forbedre denne kjernen, men det er ikke lett å gjenskape når du har vokst forbi et visst nivå.

5. Etabler teamet ditt

Utvikle et fleksibelt lederteam som kan vokse med selskapet. Jobb med å utvikle eksterne relasjoner med leverandører, partnere og andre organisasjoner i tillegg til kundebasen. Skap en fanskare som taler for merkevaren din og hjelper til med å skalere virksomheten ved å spre ordet.

Les også temaserien: Teamledelse fra A-Å

6. Finn ut når du skal delegere

Å delegere oppgaver er en viktig del av å lære å skalere en virksomhet. Hva gjør du som andre kan håndtere? Virksomheten din må kunne drive seg selv, selv når du ikke er der. Etabler delegeringsvaner som lar deg eie tiden din.

7. Bygg merkevaren din

Hvem du er som selskap? Hva kan du tilby kundene? Hva har du i forhold til konkurrentene? Hva er dine største svakheter? Hva er budskapet ditt? Start med et grunnleggende rammeverk, og bygg derfra. Merkevaren din vil sette tonen for bedriftens kultur, ansettelser, klientopplevelsen samt påvirke markedsførings-, salgs og designarbeidet.

8. Få kontakt med kunden

Å skape lojale kunder er avgjørende for at virksomheten din blomstrer selv i stadig skiftende forbrukerpreferanser. Når du skalerer en virksomhet, er du i en inkubasjonsperiode der du kan teste tilnærminger til å bygge og vedlikeholde kundeforhold. Sørg for at teammedlemmene er empatiske og respektfulle overfor kundene og skaper forbindelser som gjør at produktet ditt vil selge seg selv.

9. Jobb med nettverket ditt

Jo flere folk du har på din side, jo mer vellykket blir du. Utvikle og dyrk et stort nettverk av kolleger, ressurser og mentorer som kan knytte deg til de riktige menneskene. Delta i ulike opplegg for forretningsnettverk og bli med i en bransjerelatert gruppe for å utvikle deg enda mer og for å få flere profesjonelle forbindelser.

10. Prioriter bærekraft

Tenk på kreativitet som en metode for å skalere en bedrift i stedet for et gratis verktøy for å løse problemer. Prioriter bærekraftig vekst, det vil hjelpe deg med å nærme deg utfordringer mer gjennomtenkt samt finne løsninger som støtter bedriften langsiktig.

11. Tilpass og innover

Hvis du føler at dere har stagnert og ikke kommer noen vei, er det på tide å endre på tilnærmingen din. Når fokuserte dere sist på innovasjon? Når vurderte du sist barrierene som holdt selskapet tilbake? Skalering av virksomheten blir enklere når du strategisk justerer valgene dine med formålet ditt. 

Les også: Transformasjon – en konstant jakt etter nye muligheter - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: tonyrobbins.com