Cyberangrep kan utløse krig

Dessverre er det altfor mange organisasjoner som ikke jobber nok med cybersikkerhet, og det generelle arbeidet med dette går tregt og er lite hensiktsmessig. Det er en risiko både for egen virksomhet og for samfunnet. Dette fordi systemer som ikke er beskyttet, kan brukes som et knutepunkt for angrep også mot andre. Cyberangrep er så alvorlig at det kan utløse kriger. Den russiske invasjonen av Ukraina ble innledet av cyberangrep mot blant annet offentlige etater og banker.

Trenger insentiver til sikkerhetsarbeid

Få administrerende direktører blir belønnet for sikkerhetsarbeidet, og i en tid der resultater og innovasjon belønnes, er ikke insentivene til å engasjere seg i cybersikkerhet like sterke. Mange ønsker heller å jobbe med innovasjoner, og tenker at sikkerhet er noe IT-avdelingen tar seg av. Samtidig begynner mange ledere å våkne opp, ikke minst på grunn av all medieoppmerksomheten om cybersikkerhetsspørsmål.

Mange anmelder ikke cyberangrep

Et kommersielt selskap som blir utpresset og har fått systemene sine slått ut på grunn av implantert skadelig programvare, kan frykte at markedsandeler og markedsverdi vil gå ned, hvis angrepet blir kjent. Men for tiden foregår det store tiltak mot nettkriminalitet på EU-nivå og i Europol, og der kan hver enkelt anmeldelse føre til at enda større ressurser settes inn.

Ledere bør ikke falle for fristelsen å betale cyberutpressere, for da støtter man den kriminelle organisasjonen. Nettkriminalitet anses å være like lønnsomt som narkotikahandel – men med lavere risiko og straff.

Legg forholdene til rette

Cybersikkerhet må gjennomsyre hele virksomheten, det holder ikke å bare opprette en ny rolle som leder for IT-sikkerhet. Legg forholdene til rette for kontinuerlig IT-sikkerhetsarbeid. Sett i gang med risikoanalyser, få på plass vernestrukturer og budsjetter for det.

3 tips for IT-sikring av din organisasjon

  1. Installer sikkerhetsoppdateringer. Oppdater informasjonssystemer som er utsatt for internett, kritiske for virksomheten og som har sårbarheter.
  2. God administrering av tillatelser, bruk sterke godkjenningsfunksjoner. Ha kontroll på alle IT-kontoer og vær streng med tillatelsene. 
  3. Deaktiver ubrukte tjenester og protokoller. Slå av, blokker eller avinstaller unødvendige funksjoner og kontoer.

 

Tekst: Cecile Hammernes Illustrasjon: Istock.com  Kilde: chef.se