- Jeg oppfordrer lovgiver til å vedta en endringslov for å oppheve disse leddene, slik at loven blir mindre forvirrende, sier advokat Synne Ekevold i Sticos.

Arbeidsmiljøloven § 13-1 oppstiller forbud mot diskriminering. I bestemmelsens femte, sjette og syvende ledd henvises det til ikke mindre enn tre lover som er opphevet.

Samlet i én lov

Som det fremgår av de fire siste leddene i bestemmelsen, er ikke arbeidsmiljøloven den eneste loven som gir vern mot diskriminering i arbeidslivet. I bestemmelsens femte, sjette og syvende ledd henvises det til henholdsvis diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering. Disse tre lovene ble imidlertid, med virkning fra 1. januar 2018, sammen med likestillingsloven samlet i en lov, likestillings- og diskrimineringsloven.

- Det er selvfølgelig veldig forvirrende for leseren å bli henvist til lover som ikke gjelder, sier advokat Synne Ekevold i Sticos.

Blir endret

Som advokat hjelper Ekevold norske virksomheter med å etterleve lover og regelverk, blant annet gjennom å formidle komplisert regelverk på en forståelig måte.

- Brukerne av arbeidsmiljøloven er typisk arbeidsgivere og arbeidstakere. Mange i disse gruppene har ingen formell juridisk kompetanse, men er opptatt av å etterleve arbeidsmiljøloven, det er derfor spesielt viktig at reglene er lett forståelig.

Bodil Stueflaten i Arbeids- og sosialdepartementet opplyser i en e-post til Sticos at det blir fremmet forslag om å oppheve disse tre leddene. Dato for behandling i Stortinget er satt til 4. juni.

Kilde: pressemelding. Foto: Rune Bendiksen.