I tradisjonens tro omgir vi oss med det som for noen betyr kløende hals, utslett og det som verre er.

Sticos er en av landets fremste kompetansebedrifter innen arbeidsrett. Nylig ringte en av våre kunder inn til vår gratis fagsupport med en interessant problemstilling: Må han som leder ta hensyn til en ansatt som er allergisk mot klementiner? 

Den ansatte i saken som gjelder, opplever det som problematisk å oppholde seg i kontorlandskapet når det til stadighet fortæres klementiner. Kan den arbeidstakeren kreve at ingen spiser klementiner i kontorlandskapet? 

Hva sier regelverket?

Arbeidsgiver har etter Arbeidsmiljølovens § 2-2 en plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte.

Hvis en av de ansatte har vesentlige plager med at det spises klementiner i kontorlandskapet kan og skal arbeidsgiver forby dette. 

Hva kan du gjøre?

Det er uansett viktig å snakke med den som er allergisk slik at en får kartlagt hvor stort problemet er, og på hvilken måte allergien påvirker arbeidshverdagen. Det er mange grader av allergi, og det kan jo hende at det med små grep kan løses slik at både adventskosen og den allergiske medarbeideren får ei trivelig førjulstid på jobben. 

Kanskje er det mulig å finne løsninger som for eksempel at det spises klementiner kun en gang i løpet av dagen og innenfor en avgrenset del av lokalet?

Når det gjelder juleplanter og juletrær, vil nok løsningen være å kjøpe planter som ikke er allergifremkallende og juletrær i plast.   

TEKST: Kristin Grindstad er rådgiver i Sticos AS med arbeidsområde HMS og personal. Har mer enn 20 års erfaring innen HMS, risikostyring, kvalitetsledelse, rekruttering og HR.