Hvis du går rundt og tror at stress er negativt og farlig for deg, kan stress bli mer farlig for deg enn de som ikke tror på det.

En stor Harvard-studie som har fulgt 30.000 personer over åtte år viser at de som opplevde mye stress i forgående år hadde 43 prosent større risiko for å dø, men dette var bare gjeldende for de som trodde at stresset var skadelig.

De som opplevde høy stress, men ikke så stresset som farlig, hadde ingen økt risiko for å dø. Tvert imot hadde disse den laveste risikoen for å dø av alle i studien, inkludert de som ikke hadde stress i det hele tatt.

I en annen studie fikk noen av personene fortalt på forhånd om at kroppslige stressreaksjoner som økt press i kroppen som raskere hjerterytme og tungpustenhet. Pusten var kroppens måte å forberede seg på anstrengelse og økt fokus. Det viset seg at disse individene klarte seg bedre med mindre stress og større selvtillit.

«Vi kan trene vår evne til å fokusere på ting som vi kan påvirke, og la alt ligge som er utenfor vår påvirkning.» Om vi mater vår hjerne med informasjon om all elendighet i verden, som vi nesten ikke har noen form for innflytelse over, så øker vår tilbøyelighet til å styrke de negative stressreaksjonene, sier psykolog Kelly McGonigal i sitt Tedtalk, hvordan gjøre stress til din venn.