Selskaper med et sterkt lederskap og gjennomarbeidede strategier for talentutvikling selger mer og har høyere omsetning enn de som ikke har kommet like langt på området.  Det viser en undersøkelse som Boston Consulting Group har gjort blant 1200 selskaper over hele verden.

De fem prosentene av selskapene som er best på talenthåndtering har en salgsøkning som er 2,2 ganger raskere enn de fem prosentene som ikke er like flinke på området. Omsetningen økte 1,5 ganger raskere for de mest vellykkede, i forhold til selskapene som satser minst på lederskap og talentutvikling.

Konsulentene målte også en tydelig forskjell mellom de som anså seg selv som middels gode på lederskap og talentutvikling, og de som var i den dårligste gruppen.

Det som hadde størst virkning var evnen til å oversette lederskap og utvikling til målbare aktiviteter. At sjefene tar ansvar for, og legger ned mye tid på lederskapet og talentutviklingen i selskapet. 

LES OGSÅ: 

Tror du på talenter - tror du på spøkelser

Hvordan sikrer du deg fremtidens talenter?

Suksess krever beinhard jobbing