Økonomiske og personlige kostnader

Rusproblematikk utgjør en markant del av fraværet i norsk arbeidsliv.

- Totalt utgjør det alkoholrelaterte korttidsfraværet i overkant av 335 000 arbeidsdager i året. Spillrelatert fravær har vi ikke tall på, men den siste norske befolkningsstudien viser at vel tre prosent av befolkningen er problemspillere eller moderate risikospillere. Dette vil igjen naturlig nok påvirke hvordan man håndterer jobben. Så med tanke på for eksempel den nye IA-avtalen der målene er å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet, bør rus og spill være viktige områder å fokusere på.

Det å la være å agere når man blir bekymret for en kollega, kan bli veldig dyrt. På mange måter, og for mange.

- En undersøkelse utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Akan kompetansesenter i 2018, viser at alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minst 1,1 milliard kroner per år. I tillegg kommer kostnader som ikke kan beregnes, som tiden leder bruker på bekymring, merarbeid for andre, arbeidsmiljøbelastning og en eventuell oppsigelse. 

Hun peker videre på at samfunnet som helhet taper langt mer enn de beregnede kostnadene for arbeidslivet.

- Disse kostnadene inkluderer blant annet langtidsfravær, arbeidsledighet, sykdom, ulykker og kriminalitet, oppsummerer hun, og poengterer:
Vi vet at dersom vi hjelper en på arbeidsplassen med sitt rus- eller spilleproblem, så hjelper vi også resten av familien, inkludert barna, der hjemme.
 

Forebygging

Elisabeth Ege er opptatt av at kolleger og ledere kan bidra til å forebygge rus- og spilleproblemer ved å komme inn tidlig.

- Veldig mange av de henvendelsene vi får, er fra ledere og kolleger som forteller at de har problemer med ansatte som drikker. Da har det gått lang tid uten at noen har grepet inn.  Klarer man å ta den nødvendige samtalen med den det gjelder, og vise sin bekymring, på et tidlig tidspunkt, kan man også klare å forhindre at det utvikler seg til et mer alvorlig problem for den enkelte, kolleger og familien.  Da er det avgjørende at man kjenner til hvilke signaler man skal se etter, og deretter våge å agere. Akan hjelper gjerne med råd før en slik bekymringssamtale. 

Dette bør du se etter:
Negative endringer i:

  • Arbeidsutførelsen
  • Fravær
  • Atferd

10 slike endringer hos kollega kan være:

- Borte på mandager eller annet mønster i fraværet
- Trekker seg unna, isolerer seg
- Unngår sjefen
- Ber om forskudd på lønn- eller feriepenger
- Kundeklager
- Leverer ikke til avtalt tid og glemmer avtaler
- Du hører at andre kolleger snakker OM personen, men ingen snakker MED ham/henne
- Ukonsentrert, fjern og uinteressert
- Humørsvingninger over tid
- Gir ikke beskjed hvor han/hun er ved sykdom

Akan på 1-2-3

  1. En kjent policy for rusmiddelbruk og spill i virksomheten skaper trygghet
  2. Ta den nødvendige samtalen når man er bekymret
  3. Tilby hjelp, f.eks i form av en individuell Akan-avtale til den som har utviklet et rus- eller spillproblem.

Akan er eid av NHO, LO og staten, og er hele arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen.
 

Kilde: pressemelding.