Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Veien til bedre selvledelse - balanser krav og skap mer glede og kvalitet

«De 5 do’er» kan brukes som en retning til å bli bevisst hvordan vi kan styrke våre personlige kompe...
Les mer

Gjør dagens usikkerhet om til morgendagens mulighet

Når en lavkonjunktur er på vei, vil mange føle at innovasjonen avtar. Men historien viser at nedgang...
Les mer....

Ledelse

Leder – la deg inspirere og gi det videre

Leder – la deg inspirere og gi det videre

En stor del av lederjobben er å inspirere og legge til rette for at medarbeiderne skal yte optimalt ...
Les mer

Helse & Ledelse

Mikroadferd med stor påvirkningskraft

Mikroadferd med stor påvirkningskraft

Har du stadig planer om å stå opp litt tidligere på morgenen for å trene, men så blir det aldri noe ...
Les mer....
Business Content Se alle

Stadig strengere krav til bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål er som de selv skriver en «felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ul...

Les mer....

Arbeidskonflikter løst digitalt, effektivt og skånsomt

Har du pågående arbeidstvister eller forventer at det kan oppstå i fremtiden? Skal du nedbemanne? Ma...

Les mer....

Tiden er moden for å skjerpe faktureringsrutiner og betalingsoppfølging

De siste årene har vært særs vanskelig for norsk næringsliv. Først nedstengninger og pandemi. Derett...

Les mer....

Kinobilletter for bedrifter – perfekt som julegave!

Å finne den riktige julegaven for alle kunder og ansatte er vanskelig. Først må man finne en gave fo...

Les mer....

Jobbengasjement med hjertebank

En undersøkelse gjennomført av Norsk Gallup i 2022, viser at kun 19 prosent av arbeidstagerne i Norg...
Les mer....

Hvordan finne søkere og få kontakt?

Rekrutteringsveileder del 4

Når en nå har gjort alt forarbeidet som beskrevet i de 3 tidligere delene av denne Rekrutteringsguid...
Les mer....

Din personlighet påvirker deg som leder – og antakelig dine medarbeidere også

Har du tenkt over om din personlighet faktisk passer til din rolle som leder? Forskning kan avsløre ...
Les mer....

Slik får du medarbeidernes oppmerksomhet

Hvis du virkelig vil få medarbeiderne dine til å høre på deg og gjøre som du sier, hjelper det ikke ...
Les mer

I have a dream – hvordan skrive en tale som sitter

På et eller annet tidspunkt må alle ledere holde taler. Hvordan går du fra å stotrende lese opp fra ...
Les mer

Lederblogg

Få de ansatte til å tenke digitalt

Få de ansatte til å tenke digitalt

Skal du få det beste ut av både teknologi og medarbeidere, må du få dem til å tenke digitalt. Det vi...
Les mer....

Ledelse

Slik kan du sikre langsiktig ytelse og helse i teamet ditt

Høyt tempo og stadige endringer kan påvirke team på mange måter. For å bygge opp langsiktig ytelse o...
Les mer....
Lederjobb Se alle

Rekrutteringsveileder

Ærlig rekruttering

Rekrutteringsveileder del 3

For å få tak i søkere, må du som leder og rekrutterer vise at arbeidet og arbeidsplassen er attrakti...
Les mer....
Digital Ledelse

Bli kjent med teknologien som forbereder din bedrift for fremtiden

En utfordring for mange ledere er at de ikke kan forutsi fremtiden eller være helt forberedt på utfo...
Les mer....

Rekrutteringsveileder

Hva er det bedriftene egentlig gjør i rekrutteringen?

Rekrutteringsveileder del 3

«Det er slående hvor sterkt mange belager seg på magefølelsen i rekrutteringsprosesser. Selvtilliten...
Les mer....
hr strategi HR
HR

HR sin rolle i målsetting og gjennomføring av strategi

For å frembringe gode resultater for bedriften er HR er nødt til å spille en aktiv rolle i strategis...
Les mer....

Rekrutteringsveileder

Mange rekrutteringsselskaper driver spekulativ og useriøst

Rekrutteringsveileder del 3

De fleste arbeidssøkere opplever avslag på søknad både en og flere ganger. Men hvordan håndterer uli...
Les mer....
Digital Ledelse

Lær deg digital selvledelse og sett teknologien i arbeid!

Med digital teknologi overalt er utfordringen for mange at de lett blir distrahert fordi de dras i f...
Les mer....
F.v Elisabeth Ege, direktør & Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder, Akan kompetansesenter. Foto: Haakon Dueland

“De som ikke drikker, ødelegger stemningen på jobbfesten”

Denne høsten står norsk arbeidsliv samlet bak en felles kampanje, hvor en av påstandene er at de som...
Les mer....

Digital Ledelse

Transformasjon – en konstant jakt etter nye muligheter

Bedrifter som lykkes med transformasjon er de som forstår organisasjonens styrker og de nye mulighet...
Les mer
bedriftskultur

Når ryggmargsrefleksen funker over hele fjøla, har du god kultur!

En sterk internkultur kan skape store verdier, både i form av bedre kundeopplevelse og økt lønnsomhe...
Les mer....

Jobb, karriere & Ledelse

Seks nyttige nettverksstrategier

Det er ikke alltid like lett å finne gode forbindelser som kan hjelpe deg med å oppnå suksess med st...
Les mer....

Jobb, karriere & Ledelse

Åtte råd for god onboarding

Åtte råd for god onboarding

Kampen om å attrahere og beholde talenter er en stor utfordring for HR-avdelinger. Turnover er uunng...
Les mer....

Har du «quiet quitters» blant medarbeiderne dine?

Det er lett å legge skylden for «quiet quitting» på late arbeidstakere, men forskning viser at vi må...
Les mer....

Vi må ha en som passer… Men hva vil det si «å passe»?

Rekrutteringsveileder del 3

Når en gutt og en jente møtes tilfeldig på en fjelltopp i Jotunheimen, og blir sittende over kaffebå...
Les mer....

Løft og bygg hverandre gjennom godt medarbeiderskap

Rekrutteringsveileder del 3

På en arbeidsplass har man ofte flere kollegaer man må samarbeide med, noe som påvirker oss både på ...
Les mer....

Fire trinn for å løse konflikter i teamet

Selv om det er en god relasjon i teamet ditt, vil det mest sannsynlig oppstå uenigheter blant en ell...
Les mer....

Nytt landskap krever ny lederrolle

Vi beveger oss nå rundt i nye landskap, noe som intensiverer kompleksitet i lederrollen. For å kunne...
Les mer....

Arbeidet er dødt, lenge leve arbeidet

Verden er full av mennesker som hater jobben sin. Derfor er det godt å vite at de raske teknologiske...
Les mer....

Derfor kan sjefens personlighet skape konflikter

Hvem har ikke hørt den ansattes historier om uetisk og urettferdig behandling fra sin leder? Malte R...
Les mer....

Ledelse

De som har det bra på jobb, gjør det bra på jobb

De som har det bra på jobb, gjør det bra på jobb

Vi i LederNytt har pratet med Bård Fyhn, PhD stipendiat og offiser, og psykolog Egil Skaun om hvorfo...
Les mer

Når medarbeidere slutter, hva skjer med de som blir igjen?

Nå som flere ser seg om etter en ny arbeidsplass, sitter ledere igjen med usikkerhet og stress ved å...
Les mer....

Selvdisiplin – drivstoffet som hjelper deg til å nå målene dine

Har du ønsker om å oppnå noe mer enn å bare gå på jobb? Kanskje du for eksempel vil videreutdanne de...
Les mer

Hvordan skape et godt medarbeiderskap?

Rekrutteringsveileder del 3

Et godt medarbeiderskap handler om å sikre at alle får utvikle seg og utnytte sitt potensial til det...
Les mer....

Empatisk ledelse kan ta virksomheten din til nye høyder

Dagens ansatte krever en arbeidsplass som gir tilbakemelding, støtte og faglig utvikling. Med et emp...
Les mer....

Få deg selv, medarbeiderne og bedriften til å vokse

Vekst er et av våre dypeste menneskelige behov, og er spesielt viktig for ledere. Hvis du ikke vokse...
Les mer....

Det er en enorm kraft som ligger i å se og bli sett, å heie på og bli heiet på

Hvordan skap en samhandlende enhet – der alle er like verdifulle? Hva er konsekvensene av dårlig sam...
Les mer....

yvonne trivsel på jobb
yvonne trivsel på jobb
HR

Ønsker du bedre resultater? Sett jobbengasjement øverst på prioriteringslista

Forskningen viser at en bedrifts produktivitet og innovasjon er avhengig av at vi snakker på tvers o...
Les mer....

Hvordan skape trygghet og tilhørighet?

Trygghet og tilhørighet er to av de viktigste grunnsteinene i et godt arbeidsmiljø. Uten at dette er...
Les mer....

Hva er en god medarbeider?

Rekrutteringsveileder del 3

Hvordan kan vi få tak i de største talentene, dem med høyest ytelse, best kapasitet, de mest kreativ...
Les mer....

Julebord – en viktig sosial sammenkomst som bør ha kjøreregler

For de fleste bedrifter er julebord en selvskreven begivenhet på slutten av året. Bedriften og de an...
Les mer....

Viktigheten av interessentanalyse og involvering når det kommer til endringsledelse

Interessent analyse er en av de viktigste parameterne for å lykkes med en digital forretningstransfo...
Les mer....

Elefanten i det offentlige rommet – utnevning av statlige toppledere

del 2

Innlegget mitt 7/1 skapte en god del debatt, og det er flott! Det var blant annet det som var hensik...
Les mer....

Øk salgsselvtilliten med seks effektive tips

Betydningen av selvtillit i salg kan ikke undervurderes. Du kan vite alt om produktet ditt og ha bet...
Les mer....
økonomi
økonomi

5 metoder for å håndtere økonomisk stress

Med økte strømpriser, renter og andre stigende priser, er økonomisk ustabilitet virkeligheten både f...
Les mer....


Rekrutteringsveileder

Hvordan oppleves det å være søker?

Hvordan oppleves det å være søker?

Det som irriterer mest og flest søkere, er at prosessen drar ut i tid og at man ikke hører noe som h...
Les mer....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |