Kun 2 av 10 arbeidstakere rapporterer at deltakelse på motivasjonsforedrag og kick-offs gir varig forbedret motivasjon. Det fremkommer i en landsrepresentativ undersøkelse av mennesker i jobb utført av Infact på vegne av Dale Carnegie Training Norway. I undersøkelsen sier 39,7 prosent at deltakelse på motivasjonsforedrag og kick-offs gir svært liten eller ingen forbedret motivasjon, mens kun 21 prosent mener det gir varig forbedret motivasjon. 

- Motivasjonsforedrag og kick-off-samlinger er litt «instant satisfaction» og gir nok mange en motivasjonsinnsprøyting der og da, men så kommer man tilbake til hverdagen igjen og effekten renner ut i sanden i løpet av kort tid, sier Grete Valseth i Dale Carnegie Training.

Hardt arbeid, ingen quick-fix

For mange leder er det en gåte hvordan de skal lykke med få motiverte medarbeidere. Svaret er hardt arbeid og god oppfølging av den enkelte medarbeider i det daglige.

- Å motivere og engasjere de ansatte finnes det ikke noen quick-fix på, og handler mindre om kreative og artige påfunn enn om godt lederskap i det daglige. Den viktigste motivasjonsjobben skjer på jobben hver dag, og så kan kick-offs og motivasjonsforedrag bidra til å krydre dette daglige arbeidet, sier Valseth.   

Valseth har klare råd for hvordan ledere kan motivere medarbeiderne:

- Det handler om å være en proaktiv leder som avklarer forventninger og som hjelper de ansatte til å utvikle de riktige ferdighetene. Det er også viktig at lederen er et forbilde – en rollemodell de kan lære av. Betydningen av å skape tillit og kommunisere klart og tydelig, er avgjørende for et positiv arbeidsmiljø, sier Valseth.

Norske ledere er åpne og ærlige

I undersøkelse sier halvdelen at de opplever sin leder som en god eller en svært god rollemodell, mens 61,4 prosent sier at sjefen i stor grad eller svært stor grad er åpen og ærlig i sin kommunikasjon med sine medarbeidere. 16,3 prosent opplever sin nærmeste leder som en dårlig rollemodell, mens 13 prosent mener sjefen i liten grad er åpen og ærlig i sin kommunikasjon.

- Funnene tyder på at norske ledere har funnet to av nøklene for å motivere sine medarbeidere. Der ledere har mer å gå på er den kontinuerlige dialogen og de umiddelbare tilbakemeldinger på prestasjoner. Både på det som fungerer, det som savnes og det som ikke fungerer. Å være tydelig på å avklare forventninger både til medarbeider og leder, er ofte den vanskeligste delen av lederskapet, men helt sentralt for å få motiverte medarbeidere. Medarbeidere som har eierskap til det de driver med, er mer selvgående enn de som ikke har det, sier Valseth.