1. Balanser mellom arbeid og privatliv Veien dit: "Vis att du stoler på dine medarbeidere”, på att de faktisk gjør det de skal i henhold til målene man er blitt enige om. Fleksibel arbeidstid er en trivselsfaktor og la medarbeiderne - når det er mulig – selv få bestemme når og hvor de skal gjøre jobben sin og pass på at de har en normal arbeidsbelastning.

2. Støtte og utvikling Veien dit: For å utvikles trenger dine medarbeidere mål, delmål, coaching og kontinuerlig oppfølging. Personer rundt 30 år og yngre vet hva målstyring er, det har de lært på skolen og i studiene. De er generelt mer ”jeg-fokusert” og forventer seg mer coaching og feedback enn de eldre medarbeiderne.

3. Kreativt arbeidsmiljø - Veien dit: Skap rom hvor medarbeiderne får prøve seg fram og teste ut nye idéer og ha heller en god og tydelig dialog i stedet for strenge regler og rutiner for hvordan arbeidsoppgavene skal gjennomføres. 

4. Utfordrende arbeidsoppgaver - Veien dit: For velutdannede medarbeidere er utfordringer en grunnleggende drivkraft. Hold derfor en god dialog med disse talentene og følg nøye med om de er i ferd med å trøtne til og bli lei. Skap fleksibilitet gjennom rotasjon på arbeidsplassen og sats på kompetanseutvikling og karrieremuligheter.

5. Konkurransedyktig lønn - Veien dit: Visst er lønnen viktig, men dine medarbeidere må ikke ha høy lønn for å like jobben hvis arbeidsplassen er attraktiv på andre måter. Derimot er det viktig å ha et lønnsnivå hvor man er konkurransedyktige i forhold til andre bedrifter og hvor man påskjønner talenter som skiller seg positivt ut. 

6. Utdanning og utvikling - Veien dit: Se på ansettelsen som en langtidsinvestering. Gi dine medarbeidere kompetanseutvikling selv om man nødvendigvis ikke trenger det med en gang, men senere i karrieren. Og om medarbeideren slutter i jobben, oppretthold kontakten og bygg nettverk. Da kan de som slutter bli gode ambassadører for bedriften eller komme tilbake i en ny rolle eller som kunde.

7. Bra lønnsutvikling Veien dit: For eldre, mer erfarne medarbeidere kan en positiv lønnsutvikling være årsaken til at man blir værende på arbeidsplassen. For nyutdannede er jobben ofte et springbrett for bedre lønn og nye utfordringer og for de unge medarbeiderne er det viktig å få veiledning og hjelp til å bygge på CVen.

8. Gode referanser - Veien dit: Det er ikke bare egne prestasjoner som er avgjørende for den videre karrieren. At selskapet man jobber i har en sterk merkevare er faktisk viktigere og derfor er god ledelse avgjørende for bedrifter som vil dra til seg talenter.

Kilde: Chef.se