Mer enn to tredjedeler av globale arbeidstakere jobber borte fra kontoret hver uke, og over halvparten jobber eksternt minst halvparten av uken. Det fordrer en betydelig revurdering av hvordan vi organiserer næringseiendom, viser en en ny omfattende global undersøkelse fra IWG, verdens ledende selskap på fleksible kontorløsninger.

Fremveksten av den mobile arbeidsstyrken er drevet av teknologiske endringer, globalisering og endringer i de ansattes forventninger, sier Thomas Weeden, administrerende direktør i IWG Norge.

Halvparten jobber utenfor kontoret

IWG har lagt frem en undersøkelse basert på innsikt fra over 18 000 forretningsfolk på tvers av 96 land. Funnene viser at hver uke jobber syv av ti av de ansatte borte fra kontoret minst én gang i uken. Mer enn halvparten (53%) jobber eksternt halvparten av uken eller mer, mens mer enn én av 10 (11%) jobber borte fra selskapets hovedkontor fem ganger i uken.

Mark Dixon, grunnlegger og administrerende direktør i IWG sier dette om utviklingen

-Mennesker fra Seattle til Singapore, London til Lago har ikke lengre behov for å bruke så mye tid på et bestemt kontor. Vi går inn i æraen av den mobile arbeidsstyrken, og det er enormt spennende. Ikke bare for den enkelte ansatte, men også for bedrifter. Dette er et stort skifte i den globale måten å jobbe på, og bedrifter følger nøye med på hva dette betyr for deres eiendomsporteføljer.

Ser gode muligheter

Undersøkelsen av IWG viste også at bedrifter innså at det å tilby fleksible arbeidsordninger til de ansatte førte til betydelige fordeler for bedriftene:

  • Vekst (89% - opp fra 67% i 2016)
  • Konkurranseevne (87% - opp fra kun 59% i 2014)
  • Produktivitet (82% - opp fra 75% i 2013)
  • Tiltrekke og beholde de beste talentene (80% - opp fra 64% i 2016)
  • Profittmaksimering (83%)

I generasjoner har verden sett på kontorbasert arbeid som et fast lokale og en 8-16 jobb. Men et bemerkelsesverdig antall av bedrifter er nå på vei til å innføre en helt annen arbeidsmodell, som gir både fordeler for dem og deres ansatte.

Undersøkelsen viser at fleksibelt arbeid ikke bare reduserer pendlingstiden og hindrer gjennomtrekk av ansatte, men øker produktivitet, jobbtilfredshet og til og med kreativitet. Dette kommer i tillegg til de økonomiske og strategiske fordelene det gir bedriftene.

Skaper en lykkeligere og mer produktiv arbeidsstyrke

Endringen mot fleksible kontorer reflekterer arbeidsstyrkens nye krav og forventninger. 80% av de undersøkte sier seg enig i at fleksibelt arbeid hjelper dem til å beholde de flinkeste talentene, mens 64% tilbyr nå dette som hjelp i rekruttering. Mer enn halvparten (58%) er enig i at det å tilby fleksibelt arbeid øker arbeidstrivsel, noe som viser nødvendigheten av at bedrifter tilbyr et arbeidsmiljø tilpasset dagens ansatte for å beholde de flinkeste.

Fordelene bedrifter opplever er klare: hele 91% sa at fleksible kontorer gjør at ansatte kan være mer produktive når de er på farten.

-Ny teknologi betyr at mange av oss kan nå jobbe hvor som helst, når som helst. Utfordringen for bedrifter er hvordan man skal optimalisere dette nye landskapet. Bedriftene begynner å forstå fordelene ved fleksibelt arbeid og dets evne til å øke produktivitet, arbeidstrivsel og forretningsytelse, sier Ian Hallett, global markedssjef i IWG.

Alle ønsker ‘on-demand’

Undersøkelsen viser også at fleksibelt arbeid og bruken av delt kontorplass ikke lenger er forbeholdt oppstartsbedrifter. Verdens mest suksessfulle bedrifter – inkludert selskaper som Etihad Airways, Diesel, GSK, Mastercard, Microsoft, Oracle og Uber – innfører allerede en fleksibel tilnærming til sine kontorer.

-Endringer i teknologi og digitalisering har ført til økende bruk av ved etterspørsel-tjenester generelt, med organisasjoner av ulike størrelser som ønsker å outsource aktiviteter som ikke er en del av deres kjernevirksomhet, sier Dixon og fortsetter. 

-Fleksibelt arbeid, støttet av et profesjonelt nettverk av on-demand kontorer, diskuteres nå av ledere på tvers av funksjoner i selskaper, inkludert risikostyring, forretningsutvikling, menneskelige ressurser, markedsføring og strategi. En dag i nær fremtid vil fleksibelt arbeid bare være kjent som «arbeid». Vi nærmere oss vendepunktet, avslutter han.

Om undersøkelsen
Mer enn 18,000 forretningsfolk fra ulike bransjer i 96 land ble kartlagt i IWG sin undersøkelse om fleksibelt arbeid. Utvalget er hentet fra IWG sin globale kontakt database med over 2.1 millioner forretningsfolk på seniornivå, ledere og bedriftseiere verden over. Utvalget er representativt for seniorledere og eiere i forretningssektoren over hele verden. Respondentene ble behandlet online i januar 2018 og kontakter ble plukket ut av et utvalg av kunder, potensielle kunder og bedriftsledere fra over 100 land. Undersøkelsen ble uavhengig styrt av MindMetre Research. Respondentene ble spurt om deres syn på fordelene ved, og driverne for, fleksibelt arbeid

Kilde: pressemelding.