Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Rekrutteringsveileder

Sju trinn til en helhetlig ansettelsesprosess

Ansettelser kan oppleves som noe litt tilfeldig, der man av og til lykkes med å få inn de riktige pe...
Les mer
Ledelse

Styrk ditt indre kompass – skap en empatisk høytpresterende kultur!

En empatisk høytpresterende kultur er avhengig av at alle i organisasjonen bidrar. Det fordrer at de...
Les mer....

Rekrutteringsveileder

Mer mangfold og bedre struktur kan være nøkkelen til gode ansettelser

Hvordan ser arbeidsgiverorganisasjonen NHO på begrepet helhetlig ansettelse? LederNytt har snakket m...
Les mer....
Ledelse

6 gode forretningsstrategibøker som får deg fremover

Forretningsstrategi er nødvendig for å ligge foran konkurrentene. Strategi krever at man vet hvordan...
Les mer....

rekrutteringsveileder

Rekrutteringsveileder - en veileder for ledere som ansetter

Hva er en helhetlig ansettelsesprosess, og hva er lederes ansvar i gjennomføringen av denne virksomh...
Les mer....
Rekrutteringsveileder

Moderne perspektiv på ansettelser

Ansettelser er møtet mellom arbeidsgiveres behov for nye ansatte og jobbsøkeres ønske om ny jobb, og...
Les mer....

Jobb, karriere & Ledelse

Viktigheten av den psykologiske kontrakten

En psykologisk kontrakt er et sett med uskrevne forventninger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. ...
Les mer....
Kommunikasjon

Forstå konflikten og håndter den før den eskalerer

Konflikter kan for mange være noe stort og skremmende som man helst bare vil feie under teppet – noe...
Les mer

Jobb, karriere & Ledelse

Diskuter kontroversielle temaer på jobben på en respektfull måte

Når vi snakker om ting som skaper mye følelser i oss, har vi en tendens til å se den andre personen ...
Les mer
Jobb, karriere & Ledelse

Fremtidsvisualisering for en sterkere optimismemuskel

Du har kanskje opplevd at noen alltid klarer å holde seg optimistiske, uansett hva som skjer? I utga...
Les mer

Ny som leder

Rollen som påtroppende ny leder

Det å være ny som leder innebærer å måtte bekle ulike roller i ulike faser i et lederskifte. En av d...
Les mer
Jobb, karriere & Ledelse

Nye måter å jobbe på stiller høyere krav til lederen

Forskere ved Mälardalens högskola har undersøkt hvordan mennesker påvirkes av endrede arbeidsmetoder...
Les mer

Jobb, karriere & Ledelse

Få åpenhet på banen – ta bort skammen rundt mental helse

«Du ække aleine, vi er mange som har det sånn», sang Joachim Nielsen en gang. Og i dagens «perfekte»...
Les mer
Ledelse

Mangfoldskapitalisme – lønnsomhet i praksis

Mangfold på arbeidsplassen kan gi mange muligheter og være svært lønnsomt for bedrifter. Olav Harald...
Les mer

Kommunikasjon

Skap en felles forståelse – unngå misforståelser og konflikter

For å få til en velfungerende arbeidsplass uten misforståelser og konflikter, er det avgjørende med ...
Les mer
Digital Ledelse

To disrupt or be disrupted – that’s the question

Vi lever i en verden som blir stadig mer disruptet. Reglene og betingelsene som vi var vant til gjal...
Les mer....

Jobb, karriere & Ledelse

5 ting vellykkede gründere har til felles – som sikrer vekst

Den amerikanske forretningskvinnen Barbara Corcoran har møtt hundrevis av gründere, og mener at de b...
Les mer
Jobb, karriere & Ledelse

Slik hjelper du medarbeiderne dine med å skape et godt arbeidsmiljø

Medarbeidernes holdninger og atferd spiller en avgjørende rolle i et godt – og et dårlig – arbeidsmi...
Les mer

Helse & Ledelse

Sterk i kroppen – klar i toppen!

Forskning viser at hjernen vår påvirkes og styrkes når vi er i aktivitet. Men hvor mye skal til for ...
Les mer....
Ledelse

Ta medarbeiderne med i utviklings- og løsningsprosesser

Det finnes mange måter å vise støtte og inkludere medarbeiderne på. Men hvis du som leder ikke klare...
Les mer....

Jobb, karriere & Ledelse

5 måter ledere kan øke engasjementet på

Når store kriser oppstår, vil ofte en god del bedrifter rammes ganske hardt. Da er det mange som kan...
Les mer
Ledelse

Å lede på tvers av siloer

Når siloer oppstår i bedrifter, kan det ha uheldige konsekvenser. Samtidig kan det også ha sine ford...
Les mer

Ledelse

Når endringsplanen treffer motstandsveggen

Se for deg dette: Ledelsen har laget en endringsplan de er stolte av og som de mener kommer til å gi...
Les mer....
Lederblogg

Forsinket og minimalistisk Lederutvikling

I Norge i dag er lederutvikling stort sett det samme som (å kjøre) et lederutviklingsprogram. I till...
Les mer

Kommunikasjon

Hvordan emosjonell intelligens kan forbedre arbeidslivet ditt

Emosjonell intelligens er en ettertraktet egenskap hos jobbkandidater, spesielt for å lede team elle...
Les mer
Jobb, karriere & Ledelse

Syv råd for å sikre de beste talentene

Virksomheter må jobbe stadig hardere for å tiltrekke seg og beholde ansatte. Talentekspert Marte Jæg...
Les mer

Ledelse

Inkluderende lederskap starter med å skape en kultur for psykologisk trygghet

Enten du har ledet en ekstern arbeidsstyrke i flere år, nylig våget deg inn i dette området, driver ...
Les mer
Ledelse

Å lede mangfold er som å lede et symfoniorkester

Mangfold på arbeidsplassen kan være nøkkelen til suksess for mange organisasjoner. Men å lede mangfo...
Les mer

Ledelse

Når du investerer i mennesket, kommer resultatene

Et godt arbeidsmiljø er ikke noe som kommer av seg selv. Det kommer heller ikke gratis. Det krever b...
Les mer....
Lederblogg

Viktigheten av søkelys på gevinstrealisering i digitale transformasjoner

Gevinstrealisering innebærer at virksomheten evner å kartlegge, gjennomføre, måle og evaluere dagens...
Les mer

Lederblogg

Vær en Lederstjerne

Hvordan kan vi best være ansvarlige for dem vi leder?
Les mer
Helse & Ledelse

God selvledelse i den nye normalen

Den nye normalen med hybride arbeidsplasser kan ha mange fordeler, men det har også en del risikofak...
Les mer

Ledelse

Fem egenskaper for å lykkes med endring

Behovet for endring har alltid eksistert. Det gjelder å hele tiden løfte blikket, slutte å være reak...
Les mer
ledere har det best

Ledere har det best på arbeidsplassen

Mellom 70 og 80 prosent av de som jobber i en bedrift med bedriftshelsetjeneste, har det bra – og le...
Les mer

Bokintervjuet

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser

Anders Dysvik er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, og har sammen med profe...
Les mer....
Ledelse

Bruk mantra for å bli en mer inkluderende leder

Det krever ofte strategisk tenkning å tilpasse målene våre til handlingene våre. Mantra er et krafti...
Les mer
Ledelse

Hva avgjør hvem som blir en vinner?

Hvem du tenker at du er, kan fort bli en selvoppfyllende profeti, og hvis du ikke har tro på deg sel...
Les mer
Kommunikasjon

De åtte arketypene for ledelse

  Vellykkede organisasjoner er et produkt av distributivt, kollektivt og komplementært lederskap....
Les mer

Kommunikasjon

Øk bevisstheten om ditt personlighetstrekk

Hvilke personlighetstrekk har du som leder? Er du fremtidsrettet, her-og-nå orientert, eller fortids...
Les mer....
Helse & Ledelse

Når er stress bra for oss – og når bør varselsklokkene ringe?

Stress er både sunt og usunt – men det er det usunne stresset som ligger bak mange konflikter og syk...
Les mer....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |