Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tag Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Gjør noe med kulturen din – før det er for sent

Kultur er viktigere for jobbsøkere og ansatte nå mer enn noen gang. Ifølge forskning fra 2...
Les mer....
Arbeidsmiljø

Slutt å belønne giftige rockestjerner

Du har helt sikkert møtt på en høytpresterende leder som leverer resultater, men som skape...
Les mer

Arbeidsmiljø

Syv strategier for å forbedre dine medarbeideres helse

Selv med de beste intensjoner kan bedriften din skade ansattes helse og velvære på grunn a...
Les mer
Arbeidsmiljø

Slik hjelper du medarbeiderne dine med å skape et godt arbeidsmiljø

Medarbeidernes holdninger og atferd spiller en avgjørende rolle i et godt – og et dårlig –...
Les mer

Arbeidsmiljø

Når du investerer i mennesket, kommer resultatene

Et godt arbeidsmiljø er ikke noe som kommer av seg selv. Det kommer heller ikke gratis. De...
Les mer....
Arbeidsmiljø

Ledere har det best på arbeidsplassen

Mellom 70 og 80 prosent av de som jobber i en bedrift med bedriftshelsetjeneste, har det b...
Les mer

Arbeidsmiljø

Å bli sett, hørt og forstått skaper dynamikken for å gjøre hverandre gode på jobb

For å kunne forstå hverandre og gjøre hverandre gode på en arbeidsplass er det helt essens...
Les mer
Arbeidsmiljø

Forstå hjernen bedre – og skap et bedre arbeidsmiljø

Hjernen hos oss mennesker er akkurat den samme i dag som den var for 40 000 år siden. Men ...
Les mer....

Arbeidsmiljø

Jobbengasjement handler om noe litt annet enn det vi ofte tror.

Du ønsker motiverte, engasjerte ansatte, og gjør ditt beste for å skape trivsel. Men jobbe...
Les mer....
Arbeidsmiljø

5 tips for å fremme en inkluderende arbeidsplass

Inkludering og rettferdighet kan være avgjørende for en blomstrende arbeidsplass. Mangfold...
Les mer

Arbeidsmiljø

Gjør rom for motivasjon og arbeidsglede – selv i usikre tider

I kriser som koronapandemien, er mange usikre på fremtiden. Dette gjør naturligvis at både...
Les mer....
Arbeidsmiljø

Ønsker du bedre resultater? Sett jobbengasjement øverst på prioriteringslista

Koronaen har gjennom det siste året satt sitt preg på de mange arbeidsplasser rundt omkrin...
Les mer....

Arbeidsmiljø

Nå trenger vi arbeidsmiljøloven – mer enn noensinne

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeid legges opp og gjennomføres uten fare for de ansattes ...
Les mer....
Arbeidsmiljø

Medarbeidere følger ledere som vil noe – og som handler

Arbeidsmiljøet er som et mattestykke. Alle medarbeidere teller. Det er summen av alle koll...
Les mer....

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er bærebjelken i enhver organisasjon

Er du opptatt av å bli virkelig kjent med medarbeiderne dine? Vite hvem det er som jobber ...
Les mer....
Arbeidsmiljø

Forstå din betydning i kjernen til positivt arbeidsmiljø

Et godt og positivt arbeidsmiljø kan virkelig styrke en bedrift. For å få et bedre arbeids...
Les mer....

Arbeidsmiljø

Hva gjør fremtidens ledere for arbeidsmiljøet?

Vi har en tendens til å se på utbrenthet som et individuelt problem som skyldes individets...
Les mer....
Arbeidsmiljø

Slik bruker du tillitsbasert ledelse som nøkkel til motivasjon og arbeidsglede

Det finnes svært mange ledelsesstiler, men én av dem peker seg ut når det gjelder kobling ...
Les mer....