Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tag Lederutvikling

Lederutvikling

Hva strever ledere med i hverdagen? Situasjon: «Uavklarte forventninger»

Dette er den andre artikkelen fra pågående studie av norske lederes utfordringer i hverdag...
Lederutvikling

Bli en superleder med selvledelse!

Det hører fortiden til at autoritære ledere bestemte nøyaktig hva medarbeiderne skulle gjø...

Lederutvikling

Tar bedriften din vare på hele mennesket?

I dag er tradisjonelle goder for ansatte, som firmabil, fete bonuser eller firmahytte, på ...
Lederutvikling

Våre sterke og svake sider

I det siste har jeg tenkt litt over begrepet ”våre sterke og svake sider som menneske/lede...

Lederutvikling

Hva strever ledere med i hverdagen? Situasjon: «ineffektive møter»

Dette er den første artikkelen i serien og omhandler «ineffektive møter».
Lederutvikling

Stresskoden - hvor kommer alt dette stresset egentlig fra?

Ledere føler seg mer stresset enn noen gang før. Kan vi egentlig knekke stresskoden, eller...

Lederutvikling

La dine medarbeidere få være med – bli mer effektiv

Å være en effektiv leder handler ikke nødvendigvis om å få til ting på raskest mulig måte....
Lederutvikling

Ledere som rollemodeller og forbilder

Ledere er de viktigste rollemodeller for verdier, krav og forventinger i enhver organisasj...

Lederutvikling

Åpner bedriften opp for nye ideer – eller er dere fastgrodd i gamle rutiner?

I dagens stadig mer avanserte teknologiske verden skjer endringene raskt – det som for et ...
Lederutvikling

Å bygge tillit som leder – koronatider eller ikke

Tillit er grunnleggende i enhver bærekraftig relasjon. Også mellom ledere og medarbeidere....

Lederutvikling

Destruktiv ledelse – dessverre like aktuelt i koronatider som ellers

Du har sikkert møtt en eller flere selv. Den destruktive lederen. Han eller hun som først ...
Lederutvikling

Koronaledelse – same same, but different?

God og effektiv ledelse er med på å sikre initiativ, kreativitet, eierforhold til arbeidso...

Lederutvikling

Hva bør en leder ha fokus på?

Bedriftens overskudd er et biprodukt av den beste kundeservicen og at ansatte er involvert...
Lederutvikling

Din personlige lederstil påvirker veksten i din bedrift

Formidler du gode holdninger får du medarbeidere som jobber sammen mot økt vekst. «Lede...

Lederutvikling

Skal man lykkes som leder, er det to forhold som er spesielt viktige.

Det handler om å se de ansatte og gi dem arbeidsoppgaver som både har nytteverdi og som sk...
Lederutvikling

Overlever din bedrift de neste ti årene?

Ordet disrupsjon er et av nåtidens store buzzwords. Ny teknologi, digitalisering og kunsti...

Lederutvikling

Ledelse må handle om samarbeid

I en artikkel fra Stanford University av Theresa Johnston, forteller Mark Leslie, en high-...