Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tag Lederutvikling

Lederutvikling

Meningsfulle eller meningsløse lederteorier

Mange studenter og ledere går på lederkurs og leser ledelsesbøker med det mål for øye å fi...
Les mer....
Lederutvikling

Lederonboarding som leder- og ledelsesutvikling

Ulike undersøkelser viser at dersom lederutvikling skal virke, så må den foregå nærmest mu...
Les mer....

Lederutvikling

Walk the talk – ikke kom med tomme ord

Er du en leder som gjør det du sier du skal gjøre og holder det du lover? Det hjelper lite...
Les mer....
Lederutvikling

Økt trivsel og motivasjon med autonomi

En ny ledelsesmodell basert på autonomi og integrert motivasjon er nødvendig både for å sk...
Les mer....

Lederutvikling

Ledere kan ødelegge helsa til ansatte – Arbeidstilsynet må stenge slike bedrifter!

Dette sier Advokat Arne Oftedals til NRK og stiller spørsmålet om «hvem disse lederne er»....
Les mer....
Lederutvikling

Kampen for å holde på gode vaner

Som leder har du et ansvar når det gjelder gode vaner og rutiner. Ikke bare for deg selv, ...
Les mer....

Lederutvikling

Bli en handlekraftig leder – med 15 avgjørende steg

Kanskje målet ditt fremover er å bli en bedre leder? Boken Handlekraft av Kristian Hall gi...
Les mer
Lederutvikling

Ta medarbeiderne med i utviklings- og løsningsprosesser

Det finnes mange måter å vise støtte og inkludere medarbeiderne på. Men hvis du som leder ...
Les mer....

Lederutvikling

Slik leder du faglig tunge miljøer

Enkelte miljøer består av folk med særlig høy kompetanse og fagbakgrunn, noe som kan gi ut...
Les mer....
Lederutvikling

Forretningsmodeller for en bærekraftig fremtid

I dag er samfunnsansvar et stadig viktigere spørsmål for bedrifter. Hvordan kan de posisjo...
Les mer....

Lederutvikling

Hundre prosent av endringsprosjekter som mislykkes, er ledelsens skyld

Sigurd Granmark mener at de fleste tror de driver med endringsledelse, mens de egentlig ho...
Les mer....
Lederutvikling

Leder skal være en autoritet som medarbeiderne kan lene seg mot og bli ledet av til utvikling og vekst

De viktigste punktene i fremtidig helhetlig ledelse er ledere som utvikler seg selv som me...
Les mer

Lederutvikling

Slik delegerer du arbeidsoppgavene på en effektiv måte

Å delegere arbeidsoppgaver kan høres enkelt ut – men har du tenkt på at dette ikke bare ha...
Les mer....
Lederutvikling

Bli en drømmearbeidsgiver – med ti avgjørende bud

Hva er egentlig en drømmearbeidsgiver? Hva skiller disse fra andre arbeidsgivere? Svante R...
Les mer....

Lederutvikling

Endringskompetanse blir sentralt i fremtidens ledelse

Trender innen endring, miljø, menneskelige egenskaper, livslang læring og generasjonsutfor...
Les mer....

Lederutvikling

En god leder vet at effektivt arbeid, med god kvalitet er roten til all suksess

Samfunnet er i stadig endring og påvirker i høy grad hvordan vi lever og arbeider. For å k...
Effektive ledere er gode på å kopiere andre
Lederutvikling

Psykologisk trygghet er avgjørende for din bedrift

Psykologisk trygghet er en fundamental kompetanse for fremtidens virksomheter. Når så mye ...
Les mer....